Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Djur & Natur » Djurhållning » Begravning av sällskapsdjur och häst

Begravning av sällskapsdjur och häst

För att undvika risk för spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Olika regler gäller för olika djurslag. 

Du får gräva ned döda sällskapsdjur och död häst.

Kommunen är som tidigare kontrollmyndighet över nedgrävning av animaliska biprodukter. Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid fylla i ansökan, och kontakta miljö- och byggförvaltningen som ger anvisningar för nedgrävning och godkänner lämplig plats.

Det görs alltid en bedömning utifrån markförhållande, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa. 

Vid nedgrävning av häst ska följande punkter beaktas:

  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller dricksvattenbrunn, vattendrag bör vara minst 100 helst 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Hästen får inte ha dött av någon smittsam sjukdom, utan ska ha förolyckats eller avlivats av andra skäl.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och innan förruttnelsen har börjat. Sommartid ska nedgrävning ske så snart som möjligt efter det att djuret dött. Vid låga temperaturer kan en viss begränsad fördröjning accepteras om djurkroppen förvaras på lämplig plats och står under daglig tillsyn.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

På Jordbruksverkets webbplats (www.jordbruksverket.se) kan du läsa mer om hantering av döda djur och slaktbiprodukter

Handläggningsavgiften för en ansökan om begravning av häst är för närvarande 890 kronor.

Senast kontrollerad: 2020-03-20.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier