Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Djur & Natur » Bad och båtliv » Vassklippning

Vassklippning

Vass vid en strandkant, i bakgrunden syns en brygga framför en skog

 

Igenväxande sjöar, strandpartier och vattendrag kan bli ett problem – det kan försvåra för båttrafiken eller de badande. Om du vill klippa vassen eller rensa bort annan vattenvegetation i närheten av exempelvis fritidshus, badplatser eller i fiskevatten ska du först läsa igenom miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 

Naturlig vattenvegetation fyller ett viktigt syfte – den är viktigt för växt- och djurlivet. Den är också en förutsättning för en rik biologisk mångfald. 

Vegetationen kan till exempel tjäna som lek- och uppväxtområden för fisk, skydd för fåglar och insekter.

Den kan också fungera som filter för att rena tillrinnande vatten från partiklar och näringsämnen.

Vegetation är dessutom ett vackert inslag i naturen.

I kommunen sköter Gata- och serviceavdelningen vassklippningen. Har du frågor eller funderingar kring vass kan du kontakta dem.  

KONTAKT

Oskar Olsson, parkingenjör, telefon 0499-171 88

 

Ronnie Björkström, avdelningschef Teknisk service, telefon 0499-179 88

Senast kontrollerad: 2018-07-02.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier