Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Djur & Natur » Alsterån » Alsteråns Vattenråd

Alsteråns Vattenråd

Alsteråns Vattenråd är ett organ för intresserade inom Alsteråns avrinningsområde, Smålandskusten, område 75. Vattenrådet består av kommuner, företag, organisationer, skog- och jordbruksnäringen, fastighetsägare och allmänhet.

Alsterån

Alsterån

Vattenrådets mål är att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen inom Alsteråns avrinningsområde och främja medlemmarnas ekonomiska intresse. Vattenrådet ska bland annat bereda samrådsärenden från vattenmyndigheten genom att ge lokala synpunkter på statusklassning och åtgärdsförslag.

För mer information om verksamheten och kontaktuppgifter, se vattenrådets hemsida

Senast kontrollerad: 2015-10-21.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier