Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Djur & Natur » Alsterån

Alsterån

Alsterån sträcker sig 16 km genom kommunen och faller på denna sträcka 45 meter till mynningen norr om Pataholm.

Alsteråns avrinningsområde (1525 km²) är beläget i östra delen av Småland. Huvudfåran rinner i avrinningsområdets södra del, parallellt med det största biflödet Badebodaån. Båda vattendragen mynnar i Allgunnen. Alsterån rinner därefter genom Strömsrum till Kalmarsund.

Hela området är mycket naturskönt. Med rik och unik flora och fauna.

Senast kontrollerad: 2015-05-28.
 
Snabbval
Snabbval
För mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier