Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Din bostad » Enskilda avlopp

Enskilda avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du anordna en egen/enskild avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning. Vid anläggning av enskilda avlopp krävs tillstånd från miljönämnden. Om du ska ändra en avloppsanläggning anmälan om ändring av enskild avloppsanläggning till miljönämnden som gäller. 

Anmälan eller ansökan om tillstånd ska göras för att miljökontoret ska kunna avstyra en olämplig placering. Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan/ansökan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 

Anläggning av avlopp utan anmälan/ansökan kan leda till miljösanktionsavgift och/eller åtalsanmälan.

Enskilda avlopp är en bidragande orsak till övergödning av sjöar och vattendrag. Kväve och fosfor i avloppsvattnet gör att växtligheten ökar. När växter, alger och plankton sedan dör och faller till botten uppstår syrebrist i vattnet. Detta leder i sin tur till att fiskar och djur dör. Övergödningen är idag ett stort problem för Östersjön. En väl fungerande avloppsanläggning minskar dessutom risken för att den egna eller grannens vattentäkt förorenas. Vid normala förhållanden ska det vara minst 50 m till närmaste vattentäkt eller borrad brunn.

Kommunen delas in i vad som kallas för normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå. Skyddsnivåerna finns ur både miljöskydds- och hälsoskyddssynpunkt. De områden där det råder hög skyddsnivå ställs det krav på en bättre rening än vanliga avloppslösningar. Detta beror på att vissa områden är mer känsliga för utsläpp. Information finns i "Miljönämndens riktlinjer för enskilda avlopp".

I samlad bebyggelse är det ofta svårt att lösa avloppsfrågan enskilt på varje fastighet på grund av närhet till vattentäkter och dylikt. I sådana områden bör man eftersträva gemensamma lösningar. Hur det är lämpligt att utforma en avloppsanläggning beror på förutsättningarna på plats.

Mer information om enskilda avlopp och tekniska lösningar för enskilda avlopp finns att läsa på Avloppsguidens hemsida.

Blanketter för enskilt avlopp finns på Mina sidor under kategorin Bygga, bo & miljö.

KONTAKT

Emma Aminder

Miljöinspektör

Tel: 0499 - 171 53

För mer information se;

application/pdf information avlopp (44,96 kB)

Senast kontrollerad: 2019-04-16.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier