Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Miljö & hälsa » Avfall och återvinning » Abonnemang och avgifter

Abonnemang och avgifter för renhållning

Din faktura kommer varannan månad, på samma faktura som vatten och avlopp och fiber.

Avgiften du betalar för sophämtningen ska täcka våra kostnader för hämtning, behandling av dina sopor och administration. Taxan för sophämtning är uppbyggd av två delar: grundavgift och viktavgift.

Avgifter för privatpersoner (inkl. moms)
Abonnemangsavgift för sophämtning: grönt kärl en gång/4 veckor och brunt kärl varannan vecka

Storlek på sopkärl

190 l grönt + 140 l brunt

370 l grönt + 140 l brunt

660 l grönt + 140 l brunt

Permanentbostäder

1009 kr

1370 kr

1865 kr

Fritidsbostäder (10 hämtningar)

869 kr

1150 kr

1539 kr

Viktavgift

3,38 kr/kg

Administrationsavgift för byte av kärlstorlek

353 kr

 

Hämtning av grovavfall (max 3 kolli)

363 kr

 

Extra tömning  av kärl (inom dagens område)

54 kr

 

Akut tömning av kärl (utanför dagens område)

394 kr

 

Dina sopor vägs i sopbilen

Ditt restavfall och matavfall vägs när sopbilen lyfter ditt kärl. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

På varje kärl sitter ett datachip som registrerar varje tömning och gör den rörliga kostnaden rättvis och miljöeffektiv.

Mindre sopor, lägre kostnad

Om du själv sorterar och återvinner så mycket som möjligt minskar du mängden sopor som ska hämtas. Därmed påverkar du också hur mycket du måste betala för sophämtningen.

Tips för att minska mängden matavfall

Alla måste betala för renhållning

Alla fastigheter i kommunen är skyldiga att ha ett abonnemang för renhållning. Det är inte tillåtet att transportera hushållssoporna hem från till exempel sommarstugan eller gräva ner dem på tomten.

Om din fastighet ska stå tom en längre tid (permanentbostäder minst 5 månader och fritidshus 12 månader) kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen. Använd blanketten Ansökan om uppehåll i sophämtning som du hittar i Mina sidor. Du måste ansöka minst två månader före önskat uppehåll.

Mottagningsavgifter på Mörkeskogs avfallsanläggning

På avfallsanläggningen kan du lämna sorterat grovavfall. Privathushåll lämnar grovavfall gratis. Avgifter för företag och verksamheter kan du läsa mer om här

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80
Skicka e-post

Ekonomiavdelningen, fakturafrågor, telefon 0499-171 44
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-03-12.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier