Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kultur » Stöd och bidrag

Stöd till kulturföreningar

Kommunen ger stöd till kulturföreningar som bedriver verksamhet med konstnärligt innehåll inom musik, dans, teater, konst/form, film/foto/media, litteratur, kulturhistoria och kulturmiljöer.

Ansökan ska lämnas av föreningens huvudstyrelse som även ansvarar för att bidraget används enligt riktlinjerna och i ansökan angivet sätt. 

Bidragen delas ut av kultur- och fritidsnämnden. 

Kulturevenemang

Kulturföreningar kan få bidrag till kulturevenemang. Evenemanget ska vara offentligt och öppet för alla. Evenemanget får vara entrébelagt.

Ansökan görs löpande och ska vara kulturkontoret tillhanda senast en månad innan evenemanget äger rum. Om föreningen planerar flera evenemang under ett kalenderår, ett så kallat kulturprogram, görs en samlad ansökan.

Senast en månad efter att evenemanget är genomfört ska föreningen ska skicka in en slutredovisning.

Sök bidrag till kulturevenemang

Gör en slutredovisning av kulturevenemang

Bidrag till dokumentation

Bidrag ges till utgivning av dokumentation och inventeringar som har anknytning till Mönsterås. Bidraget kan även sökas av privatperson, som då personligen ansvarar för att bidraget används enligt riktlinjerna.

Ansökan görs innan arbetet med dokumentationen påbörjas.

Sök kulturbidrag till dokumentation

Stimulansbidrag

Bidraget avser att stödja sådan verksamhet som inte kan inrymmas under någon fastställd bidragsgrupp men som kultur- och fritidsnämnden finner angeläget att stödja. Bidrag kan exempelvis ges till projekt eller insatser som främjar bygden och stärker den lokala identiteten.

Ansökan görs minst en månad innan genomförandet.

Sök stimulansbidrag för kulturområdet

Startbidrag

Nybildade föreningar kan ansöka om ett startbidrag på 500 kronor. Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan, stadgar, mötesprotokoll med styrelseförteckning, kontouppgifter samt om föreningen tillhör någon Riksorganisation.

Sök startbidrag

Senast kontrollerad: 2020-01-22.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier