Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kultur » Kulturmiljö

Kulturmiljö

En kulturmiljö är en miljö som vi människor har påverkat och som på något sätt berättar om människors liv.

Det kan vara allt från exempelvis:

  • fornlämningar i skogen,
  • husgrunder, herrgårdar eller gamla byggnader
  • vägar eller stationsmiljöer
  • byar och kyrkor,
  • torp och odlingslandskapet till moderna bostadsmiljöer,
  • industrier och vind- eller vattenkraftverk,
  • idrottsplatser och parker.

Ja, med andra ord det mesta som vi ser omkring oss!

Framtagning av en kulturmiljöprofil

Under 2017 har en rapport tagits fram som identifierar och lyfter fram kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i de centrala delarna av Mönsterås samhälle.

I rapporten kan du läsa om hur Mönsterås växt fram, vad som kännetecknar kulturmiljöerna och vilka fastigheter som pekas ut som värdefulla byggnader.

Rapporten ska underlätta arbetet med att både ta tillvara och utveckla Mönsterås köpings kulturmiljöer på ett hållbart sätt.

Syftet med en kulturmiljöprofil

Kulturmiljöprofilen syftar i första hand till att sprida information om kommunens historia till medborgarna, att kunna användas i skolan och att fungera som en turistguide.

Målsättningen är att kulturmiljöprofilen ska bli lätt att ta del av och använda.

Kulturmiljöprofilen kan också fungera som ett kunskapsunderlag för kommunens tjänstemän och politiker vid samhällsplanering, samt vid arbete med hur kulturmiljöerna kan bevaras, användas och utvecklas för att ge en attraktiv kommun och livsmiljö.

Senast kontrollerad: 2018-05-16.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier