Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Samverkansråd » Tillgänglighetsråd

Tillgänglighetsråd

Det kommunala tillgänglighetsrådet (tidigare funktionshinderrådet) är ett organ för samråd och en kontaktkanal mellan kommunen och handikapporganisationerna inom kommunen.

Kommunen ska i tillgänglighetsrådet samverka och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för de funktionshindrade i kommunen. Tillgänglighetsrådets representanter kan i rådet ta initiativ till och aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Tillgänglighetsrådets ledamöter består av politiker från olika nämnder samt representanter från handikapporganisationerna. Det kommunala tillgänglighetsrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Ordförande: Carina Holmberg Olofsson (C)

Vice ordförande: Renée Solstad (S)

Sekreterare: Frida Welin

Senast kontrollerad: 2020-09-28.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier