Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Nämnder » Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kulturnämnden ansvarar för den kommunala kulturverksamheten och biblioteken. Nämnden arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, anläggningar och miljöer.

Kulturnämnden samarbetar med föreningar och organisationer med kulturell inriktning, och fördelar bidrag och stöd till lokala kulturföreningar, studieorganisationernas och kulturella arrangemang. Nämnden ger också stöd till hembygdsvårdande verksamhet, lokalhistorisk forskning och annan kulturell verksamhet.

Nämnden har dessutom ansvar för kontakten med de föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverksamhet eller verksamhet inom kultur. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för idrottsanläggningar och motionsspår, och arbetar för att bevara och utveckla kommunens breda förenings- och fritidsliv.

Sammanträdesdagar för kultur- och fritidsnämnden 2019

Kulturnämnden sammanträder torsdagar kl. 14.00-17.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll från kulturnämndens sammanträden publiceras under Protokoll.

Kulturnämndens ledamöter 2015-2018

Ordförande: Magnus Gustafsson (C), Nynäsvägen 10, 383 92 Mönsterås

Vice ordförande: Kerstin Beckman Danielsson (S), Nydala 213, 383 91 Mönsterås

Sekreterare: Jeanette Engström

Magnus Gustafsson (C)

Nynäsvägen 10, 383 92 Mönsterås

Kerstin Beckman Danielsson (S)

Nydala 213, 383 91 Mönsterås

Martin Lagerwall (C)

Hökhult 405, 380 53 Fliseryd

Birgitta Englund (M)

Annelundsgränd 7 A, 383 31 Mönsterås

Helena Gunnarsson (L)

Styrmansvägen 11, 380 52 Timmernabben

Ingela Holm (S)

Storgatan 20, 383 30 Mönsterås

Owe Kåreberg (S)

Brukarvägen 5, 380 53 Fliseryd

Ersättare

Mona Håkansson (C)

Alsteråvägen 91, 384 40 Ålem

Barbro Holmquist (C)

Mönsteråsvägen 4D, 384 31 Blomstermåla

Helena Rosenberg (C)

Häggemåla 402, 384 93 Ålem

Anna-Lena Lindstedt (KD)

Seglarvägen 4, 383 92 Mönsterås

Britt-Marie Necke (S)

Storgatan 156, 384 31 Blomstermåla

Madelene Amberman (S)

Grimhult 217, 380 53 Fliseryd

Vakant

 

Senast kontrollerad: 2019-01-17.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier