Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsens ledamöter ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

 1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige,
 2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
 3. verkställa fullmäktiges beslut, samt
 4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för den operativa verksamheten inom räddningstjänsten.

Arbetsutskott och personalutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder var fjortonde dag eller tätare om det behövs.

Kommunstyrelsen har också ett personalutskott med tre ledamöter som sammanträder när det behövs.

Kommunstyrelsens ledamöter, oftast presidiet, ingår också i flera kommunövergripande organ som till exempel plangrupp och olika projektledningsgrupper.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2019-2022 fördelar sig mandaten i kommunstyrelsen på följande sätt:

 • Centerpartiet 5
 • Kristdemokraterna 1
 • Moderaterna 1
 • Arbetarepartiet Socialdemokraterna 4
 • Sverigedemokraterna 2

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021

Kommunstyrelsen sammanträder 11-12 gånger per år, på tisdagar klockan 13:00.      

 • 9 februari
 • 16 mars (bokslut)
 • 13 april 
 • 11 maj 
 • 1 juni (delår/budget)
 • 7 september 
 • 12 oktober (delår)
 • 16 november (taxor)
 • 7 december (budget)
Kommunstyrelsens ledamöter 2019-2022

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för åren 2019-2022:

Ordförande: Anders Johansson (C), Östra Kråkerum 104, 383 91 Mönsterås

1:e vice ordförande: Robert Rapakko (S), Mölstad 308, 383 92 Mönsterås

2:e vice ordförande: Jens Robertsson (C), Fälle 109, 383 92 Mönsterås

Ledamöter

Anders Johansson (C)

Östra Kråkerum 104, 383 91 Mönsterås

Jimmy Persson (C)

Bohmans väg 1, 384 30 Blomstermåla

Carina Holmberg Olofsson (C)

Skepparvägen 28, 384 71 Timmernabben

Jens Robertsson (C)

Fälle 109, 383 92 Mönsterås

Katarina Johansson (C)

Buggemåla 202, 384 40 Ålem

Madeleine Rosenqvist (KD)

Finsjövägen 62, 384 73 Fliseryd

Åsa Ottosson (M)

Frälsegården Södra Bäckebo 105, 384 92 Ålem

Robert Rapakko (S)

Mölstad 308, 383 92 Mönsterås

Lejla Radovic (S)

Storgatan 47, 383 30 Mönsterås

Lars Hollner (S)

Stationsvägen 7, 384 73 Fliseryd

Kristina Nyman (S)

Tallstigen 4, 384 71 Timmernabben

Sören Boman (SD)

Oxelvägen 3, 384 73 Fliseryd

Christer Olsson (SD)

Mönsteråsvägen 33, 384 31 Blomstermåla

Ersättare

Jacqueline Doohan (C)

Sjömålen 106, 383 92 Mönsterås

Magnus Gustafsson (C)

Nynäsvägen 10, 383 92 Mönsterås

Krister Kronzell (C)

Sångarvägen 1, 383 92 Mönsterås

Sara Widerström (C)

Törevägen 14, 384 40 Ålem

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Storgatan 42, 383 30 Mönsterås

Britt-Marie Domeij (M)

Ängshagsvägen 4, 383 35 Mönsterås

Torbjörn Uddén (L)

Sjögatan 26 B, 383 30 Mönsterås

Renée Solstad (S)

Hammarglo 310, 383 91 Mönsterås

Daniel Williamsson (S)

Oxhagsvägen 25, 383 35 Mönsterås

Lene Hollner (S)

Stationsvägen 7, 384 73 Fliseryd

Martin Nilsson (S)

Hagagatan 3 C, 383 37 Mönsterås

Anni Juhl Nielsen (SD)

Sälgstigen 10, 384 71 Timmernabben 

Mikael Karlsson (SD)

Storgatan 12, 383 30 Mönsterås

Senast kontrollerad: 2020-12-18.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier