Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Politik och nämnder » Kommunens revisorer

Kommunens revisorer

Revisorerna och lekmannarevisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. 

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer fullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheterna.

Revisorer

Ordförande: Ewa Klase (S), Ljungvägen 4, 384 73 Fliseryd

Vice ordförande: Conny Karlsson (S), Kvarngatan 15 lgh 1002, 383 32 Mönsterås

Ove Blomqvist (C)

Åsevadsgatan 8 B, 383 31 Mönsterås

Jan Englund (M)

Annelundsgränd 7 A, 383 31 Mönsterås

Ewa Klase (S)

Ljungvägen 4, 384 73 Fliseryd

Conny Karlsson (S)

Kvarngatan 15 lgh 1002, 383 32 Mönsterås

Lars Nilsson (S)

Nategränd 10, 383 35 Mönsterås

Revisorernas granskningsrapporter

 

Datum

februari 2019

december 2018

november, 2018

september, 2018

mars 2018

februari 2018

november 2017

oktober 2017

oktober 2017

maj 2017

maj 2017

maj 2017

maj 2017

april 2017

mars 2017

mars 2017

Senast kontrollerad: 2019-06-18.
 
Snabbval
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier