Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Kvalitetsmätningar

Kvalitetsmätningar och jämförelser

För att utveckla och förbättra kommunens arbete är det viktigt att känna till vad du som kommer i kontakt med oss och använder våra tjänster tycker. Många olika undersökningar görs för att vi ska kunna hitta brister, men även för att se de områden som vi i kommunen är duktiga på.

Det är också viktigt att ha en bild av kommunens service och myndighetstjänster i jämförelse med andra kommuner. På så vis kan vi lära oss av andra goda exempel.

Här hittar du mer information om de undersökningar som har görs om Mönsterås och kommunens verksamheter.

Senast kontrollerad: 2018-03-19.

Kommun- och regionsdatabasen Kolada

Kommun-och regionsdatabasen innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och regioner. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t ex SCB, SKR, Valmyndigheten, Bolagsverket, Skolverket och Socialstyrelsen och täcker allt från demografi till hur mycket olika tjänster kostar.

Här kan du själv söka fram de nyckeltal som finns för kommunen inom de områden du är intresserad av. 

Läs mer: Sök i kommun- och regionsdatabasen Kolada

Svenskt näringslivs kommunrankning

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen i Svenskt Näringslivs omfattande undersökning. Tillsammans med statistik från SCB över till exempel antalet nyföretagare, andel kommuninvånare som har arbete och entreprenader, ger detta en ranking över näringslivsklimatet. 

Mönsterås kommun har sedan flera år tillbaka bästa placering i Kalmar län.

Öppna jämförelser

Sveriges kommuner och regioner gör jämförelser av alla kommuner i landet på flera olika områden. I rapporterna rankas kommunernas service och myndighetsutövning och jämför olika kommuners resultat, kvalitet och effektivitet.

Öppna jämförelser görs inom områdena

  • Företagsklimat
  • Hälsa och sjukvård: folkhälsa, hälso- och sjukvård, läkemedel, cancervård.
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, energi och klimat samt trygghet och säkerhet.
  • Skola: grundskola, gymnasieskola.
  • Socialtjänst: brottsoffer, ekonomiskt bistånd, hemlöshet, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, äldre

Läs mer: Till alla öppna jämförelser hos SKR

 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier