Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Insyn och påverkan

Insyn och påverkan

Kommunens verksamhet är offentlig och öppen för insyn från både svenska och utländska medborgare.

Både svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av de beslut som fattas av kommunen. Du har också rätt att ta del av planer, beslutsunderlag och övriga handlingar som finns hos kommunen i den mån handlingarna inte är belagda med sekretess.

De flesta dokument som finns hos kommunen är allmänna handlingar. Är de allmänna handlingarna även offentliga så går det bra att begära ut dem. Läs om hur du begär ut handlingar från kommunen under "Offentlighetsprincipen" i vänstermenyn. I vissa fall är de allmänna handlingarna belagda med sekretess. Tanken med att sekretessbelägga en handling kan exempelvis vara att skydda enskild person från att lida men.

Senast kontrollerad: 2020-09-28.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier