Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Hållbar utveckling » Kemikalier i ditt barns vardag

Kemikalier i ditt barns vardag

Ett barn leker i en sandlåda. Framför barnet ligget två stycken hinkar i olika färger.

Barn är, eftersom de växer och utvecklas, särskilt känsliga för kemikalier. I vanliga vardagsprodukter som leksaker, möbler och städkemikalier kan det finnas små mängder farliga kemikalier. Därför är det bra för dig att ha kunskap så att du kan göra medvetna kemikaliesmarta val i vardagen och skydda ditt barn bättre.

Några tips för en kemikaliesmartare vardag

  • Se till att du har god ventilation hemma, det är också bra att vädra ofta.  God ventilation håller luften renare och får bort de ämnen som kommer ut i luften från olika produkter och byggnadsmaterial i hemmet. Mest ämnen kommer ut när produkterna är nya.
  • Försök att hålla dammet borta, särskilt där dina små barn kryper. Kemiska ämnen samlas i damm.
  • Låt inte ditt barn suga på nycklar, mobiltelefoner eller annat som inte är tillverkat för barn. Risken ökar att de får i sig hälsoskadliga ämnen. Men det kan vara bra att veta att om ditt barn har sugit på nycklar vid någon enstaka gång finns oftast ingen risk för att barnet har tagit skada.
  • Leksaker är oftast säkrare för dina barn att leka med än andra saker. Rensa därför bort alla saker ur leklådan som inte är leksaker.
  •  Nyare leksaker är säkrare för dina barn att leka med än äldre leksaker som är köpta före år 2013. Det beror på att reglerna för leksaker som säljs i EU har skärpts. De nya reglerna förbjuder många farliga kemiska ämnen som tidigare var tillåtna.
  • Tvätta gärna nya kläder och andra textilier innan ditt barn använder dem för första gången. Det kan finnas kemikalier kvar från tillverkningen. Det är också bra att köpa begagnad textil.
  • När du handlar på internet, ta reda på om varorna är tillverkade för att få säljas i EU. I värsta fall kan varor som inte är tillverkade för EU innehålla ämnen som kan skada hälsan och miljön.
  • Förvara kemiska produkter i originalförpackning utom syn-och räckhåll för dina barn.

Läs mer på webbplatsen Kemikalier i barns vardag (öppnas i nytt fönster)

Giftfri förskola

Mönsterås kommuns förskolor arbetar aktivt med att fasa ut farliga kemikalier i förskolemiljöer. Det handlar om kemikalier som kan finnas i leksaker, köksredskap, textilier, byggnadsmaterial, städkemikalier och mycket annat. Detta är bestämt av kommunfullmäktige i ”Kemikalieplan för giftfritt Mönsterås”

Kommunen har genom Miljösamverkan Sydost deltagit i projektet ”Giftfri miljö i förskolan”. En enkätundersökning skickades under våren 2016 ut till samtliga förskolor i Kalmar län. Enkäten gav en bild av nuläget och är en bra grund för att underlätta förskolornas arbete med att minska barns exponering för farliga ämnen. I projektet ingick även utbildningsdagar för förskolepersonal.  

Projektet är avslutat men arbetet fortgår ute på våra förskolor. Kommunen har också tillsammans med Håll Sverige Rent anordnat ett uppföljande utbildningstillfälle.

Senast kontrollerad: 2018-12-21.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier