Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Hållbar utveckling » Giftfri miljö

Giftfri miljö

 
I din vardag utsätts du för tusentals olika kemikalier. De utsöndras från föremål i din omgivning. Från kläderna du har på dig, från bilen när du kör eller från sakerna i sovrummet när du sover. Alla är inte farliga, men det finns miljögifter som kan störa kroppens funktion eller orsaka skador i naturen. Vi behöver minska spridningen av dessa för att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden.

Farliga ämnen kan finnas både i saker och i kemiska produkter. I första hand tänker du kanske på kemiska produkter som används för städning, målning och biltvätt, eller på medel som används för att bekämpa ogräs och skadeinsekter. Men farliga ämnen kan också finnas i prylar och material.

Vi har i Sverige ett nationellt miljökvalitetsmål om en giftfri miljö. Det är Kemikalieinspektionen (KemI) som ansvarar för detta mål, som är ett av Sveriges 16 miljömål.

Kemikalieplan för giftfritt Mönsterås

I Mönsterås kommun har vi tagit fram en handlingsplan och strategi för hur kommunen ska bidra till att uppnå miljömålet om en giftfri miljö, planen heter Kemikalieplan för giftfritt Mönsterås.

Planen omfattar alla kommunens verksamhet och prioriterar åtgärder som gäller:

  • barn och unga
  • kemikalier i vardagen
  • städa framför egen dörr – kommunens verksamheter ska vara förebilder

I planen finns 38 åtgärder för 2016–2020, bland annat ska kommunen:

  • inventera och rensa ut leksaker som kan innehålla farliga ämnen på förskolor
  • informera och skapa medvetenhet hos personal och kommuninvånare
  • se till så att nya saker som köps in är så giftfria som möjligt
  • fasa ut farliga kemiska ämnen i kommunens verksamheter

Information till dig inom näringslivet

För företag gäller ofta särskilda regler. Miljökontoret har tillsyn över företag som hanterar, tillverkar, överlåter eller använder kemikalier. Syftet med tillsynen är att motverka skador på miljön eller på människors hälsa.

Du kan läsa mer om vad som gäller för cisterner och bekämpningsmedel på kommunens sidor om näringsliv och arbete.

Senast kontrollerad: 2018-06-26.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier