Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Flytta till Mönsterås » Arbeta i Mönsterås

Arbeta i Mönsterås

Vy över köpingen från Sylten

Mönsterås är känd som en kommun med ett stort antal företag verksamma inom så vitt skilda branscher som skogsindustri och informationsteknologi.

Framgångsrika företag är en förutsättning för tillväxt och välstånd. Mönsterås är en företagsvänlig kommun med regionens bästa företagsklimat genom samverkan mellan kommun och näringsliv.

I kommunen finns cirka 1200 företag där ett hundratal är industriföretag, varav Södra Cell är störst. Här finns också en lång rad tjänsteproducerande företag inom till exempel informationsteknik, sjukvårdsrådgivning, teknisk support och personalutveckling.

Med pendlingsavstånd till Kalmar och Oskarshamn är en stor arbetsmarknad tillgänglig.

Arbetsförmedlingen hittar du lediga jobb hos företag och verksamheter i kommunen och regionen.

Vill du starta eget eller utveckla ditt företag finns det kommunala bolaget Mönsterås Utvecklings AB till stöd, och medverkar till att stärka Mönsterås kommuns profil som en attraktiv kommun för livskraftiga företag.

Jobba i Mönsterås kommun

Under de närmaste åren kommer Mönsterås kommun att behöva anställa personal inom många områden som till exempel lokalvård och kosttjänst, kommunens omsorg om äldre och funktionshindrade människor och förskole- och skolverksamhet.

Se lediga jobb i Mönsterås kommun

Senast kontrollerad: 2018-03-19.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier