Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Ekonomi » Årsredovisning

Kommunens årsredovisning

Kommunens årsredovisning ger information och slutsatser om kommunens ekonomi, finansiering, investeringar och hur man lyckats följa beslutad budget och de gemensamma målen för året, dvs. hur verksamheten fungerat det senaste året, men även hur den ska fungera kommande år.

Varje nämnd gör en förvaltningsberättelse som beskriver verksamheten under året. I årsredovisningen finns också information om exempelvis antal anställda, sjukfrånvaro, hur verksamheterna har konkurrensutsatts och andra viktiga händelser under året.

Det kommunala årsbokslutet ger i sin helhet information om hur kommunen valt att förvalta det kommunala kapitalet, och ska enligt lag redovisas för kommunens revisorer senast den 30 april varje år. Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige.

Till höger hittar du kommunens årsredovisning i sin helhet. Du kan läsa en sammanfattning av årsredovisningen nedan.

Årsredovisning 2019

Mönsterås kommun visar för verksamhetsåret 2019 ett negativt resultat på 2,4 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett underskott på totalt 33,3 miljoner kronor. Kommunledningen, socialförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen redovisar underskott medan övriga förvaltningar visar överskott. Trots att pensionsplaceringarna i KLP har genererat vinst, räcker det inte för att kompensera för nämndernas stora underskott.

Investeringsnivån för 2019 uppgick till 115,5 miljoner kronor (netto). De största investeringarna finns inom tekniska kontoret i form av investeringar i avfallshantering, vatten- och avloppsverksamhet och fastigheter samt inom kommunledningskontoret i form av fiberutbyggnad och IT-infrastruktur. Under 2019 har Mönsterås kommuns låneskuld ökat med 110 miljoner kronor och uppgår nu till 200 miljoner kronor. Detta med anledning av de stora investeringarna samt det svaga resultatet.

Mer än 80% av kommunens kostnader är personalkostnader. I årsredovisningen finns ett avsnitt som beskriver personalekonomiska nyckeltal.

Fem år i sammandrag

 

 

2019

2018

2017

2016

2015

Folkmängd, 31:e december

13 430

13 565

13 498

13 395

13 144

Personalkostnader (mnkr)

731,4

699,8

671,5

632,1

564,4

Kommunalskatt (exkl. kyrkoavgift)

21,41%

21,41%

21,41%

21,41%

21,41%

Skatteintäkter & statsbidrag (mnkr)

827,6

789,7

765,2

724,5

670,4

Årets resultat (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

-2,4

-9,5

18,3

61,2

30,8

Koncernen

1,0

-10,2

17,2

61,0

30,8

Nettoinvesteringar (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

115,5

130,6

97,1

55,0

79,4

Koncernen

154,4

154,0

177,5

101,9

128,3

Låneskuld (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

200

90,0

30,0

15,0

30,0

Koncernen

686,6

573,1

502,3

458,4

428,6

Eget kapital (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

775,5

775,4

784,9

766,6

705,3

Koncernen

872

864,8

870,2

844,1

777,9

Soliditet (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

62%

67%

73%

75%

73%

Koncernen

47%

49%

52%

54%

52%

Likviditet (mnkr)

 

 

 

 

 

Kommunen

169%

134%

153%

163%

148%

Koncernen

155%

131%

142%

154%

131%

Senast kontrollerad: 2020-04-20.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier