Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Vandringsleder

Vy från Svartö naturstig

Mönsterås med omgivningar är fantastisk plats för den som vill röra på sig. De naturgivna förutsättningarna är unika. Här erbjuds möjlighet till vandringar eller cykelturer utefter leder som går genom trolsk granskog och vacker lövskog. Du passerar forsande åsträckor utmed Emån eller Alsterån och det fantastiska kulturlandskapet med stenmurar, hägnade betesmarker, röda hus och gårdar.

Tänk på Allemansrätten när du vandrar och vistas i naturen. Alltså att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare. Ledordet är inte störa – inte förstöra.

Mönsteråsleden

Vandringsleden är drygt 80 kilometer lång och är dragen som en klassisk vandringsled i varierande terräng. I norr ansluter den till Ostkustleden och i sydväst till Högsbyleden. Leden är vandringsbar i båda riktningar och går givetvis att vandras i etapper eller fram och tillbaka. Leden slingrar sig genom hela Mönsterås kommun längs lummiga stigar, åarna Alsterån och Emån, stränder och genom naturreservat. Mönsterås kommun är en kustkommun och leden är därför naturligt småkuperad men utan större höjdskillnader. Vissa delar av leden är dock något besvärligare att vandra på grund av den goda förekomsten av berghällar och större stenpartier som kan vara hala efter regn. Då leden till större del går genom skogsterräng kan den vara bitvis svårframkomlig på sensommar och höst när gräs och sly växt till sig som mest. Leden röjs sporadiskt och vi är beroende av information från er som vandrar den om partier som är dåliga eller behöver tillsyn, så hör gärna av er om ni upptäcker dåliga partier.

Längs leden finns ett antal vindskydd och en övernattningsstuga samt eldstäder för grillning. I övernattningsstugan finns en eldstad inomhus och ett utedass men ingen el eller vatten, stugan är öppen för allmänheten och behöver inte bokas.

Mönsteråsleden uppmärkt med röd cirkel eller linje på träd eller stolpe. Dubbla prickar eller linjer betyder att leden byter väg eller stig och man kan hela tiden följa leden genom att titta antingen långt framåt i terrängen. Givetvis kan man även orientera genom karta digital som hittas på denna sida eller via pappersversionen som kan hämtas ut i kommunhuset, biblioteken eller genom att kontakta fritidskontoret. 

Mönsteråsleden blev först offentlig 1988 då föreningarna Friluftsfrämjandet, Sveriges Scoutförbund och Stranda Naturskyddsförening tillsammans med kommunen tryckte upp den första kartan. Dessa föreningar höll i driften av Mönsteråsleden till början av 2000-talet. Leden sköts nu helt av Mönsterås kommun men med viss ideell hjälp från lokala föreningar. 

Hälsans stig

Hälsans stig är en promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan i Mönsterås är sju kilometer lång och ska kännas enkel och trygg att promenera. Därför är slingan bostadsnära, följer befintliga gångvägar och trottoarer samt undviker branta backar och trappor.

Mer information om hälsans stig

Jungnerholmarna

Jungnerholmarna är ett strövområde som inbjuder till aktivt friluftsliv och rika naturupplevelser. Området ligger i en unik miljö, med ett högt naturvärde omsluten av Emån. Området har dessutom en spännande historia. Här finns det vandringsstigar med kultur- och naturinformation längs med vägen. Det finns grillplatser, badplats, grönytor för rekreation och lek.

Kevershäll

Kevershäll ligger strax norr om Habbestorp och kommer du från Mönsterås ligger parkering och start av leden på höger sida av vägen. Vid början av leden finns en karta över området.

Ledens längsta slinga är cirka 2,5 kilometer lång och har en relativt kraftig ökning upp till ett av Mönsterås högsta berg cirka 63 meter över havet. Från toppen kommer du att kunna se Öland, flera kyrkor och Aboda Klint i sydväst. Om du har problem att gå kan vissa segment vara svåra. Vid kall och våt väderlek blir hällarna hala.

Kronobäcks våtmark

Vandringsleden börjar vid Kronobäcks klosterruin och fortsätter därefter i en slinga runt våtmarken. Våtmarken är känd som Sveriges första ”Gäddfabrik” och utgör leklokal för tusentals gäddor som varje vår simmar upp från Kalmarsund för att leka. Gäddorna bjuder på ett fantastiskt skådespel när de plaskar runt bland tuvorna i de översvämmade hagmarkerna. 

Utöver gäddorna finns många andra sevärdheter i området runt Kronobäcks våtmark. Kullarna bekläds av ståtliga, hundraåriga ekar såväl som av backsippor. I kullarna finns dessutom järnåldersgravar och andra fornlämningar som visar att området har varit av stor betydelse för människor sedan långt tillbaka. Våtmarken är även populär bland fågelskådare då artrikedomen är påfallande hög och det finns gott om havsörn och andra rovfåglar. 

Leden är cirka 2,4 km lång och är utmärkt med rödmarkerade stolpar. Parkering finns vid Klosterruinen

Lövö naturreservat

Lövö naturreservat ligger cirka 15 kilometer från centrala Mönsterås med en genuin skärgårdsmiljö med en välbevarad by, fiskelägen, åkrar, hagar, strandängar och hav. Här växer grova grova hamlade lindar i de vackra hagmarkerna.

I de södra delarna finns flera vandringsleder att välja mellan. Delar av Lövö betas av djur under en stor del av året och övergångar i form av stättor finns på flera platser.

Natur- och kulturstigar

I Mönsterås finns ett flertal natur- och kulturstigar som erbjuder fantastiska naturupplevelser och spännande historia. Kartor över de olika vandringslederna finna att hämta på turistbyrån eller under Mer information.

De fyra naturstigarna finns i Hammarglo/Källarholmen, Forsa/Elmhult, Svartö och Långnäs och ger många naturupplevelser. Stigarna är utmärkta med blåmarkerade stolpar. Den kortaste leden är cirka tre kilometer lång och den längsta cirka elva kilometer.

Östersjöspåret

Oknö är en ö i Kalmarsund med vägförbindelse. Ön har ungefär två mil strand och flera badplatser. På ön finns många möjligheter att upptäcka stigar och leder att vandra på. Här finns Östersjöspåret som är ett åtta kilometer långt vandringsspår längs vattnet. Här kan du vandra runt Oknö och njuta av naturen.

 

KONTAKT

Oscar Ekstam, föreningskonsulent, tel. 0499-179 85

Joakim Holm, projektledare, miljökontoret, tel. 0499-171 48

Senast kontrollerad: 2020-04-14.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier