Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Taxor och avgifter för hallar och planer

2020 års taxor och avgifter

Alla taxor presenteras per timme om inget annat anges. Taxorna höjs årligen med 2 %.
Vi bokar alltid till det lägsta priset*
(*Det vill säga om exempelvis arrangemanget skulle bli billigare med timtaxa så väljer vi det och vice versa. Detta gäller alla typer av aktiviteter och bokningar även säsongsbokningar som inte används alla 17 gånger. Kom bara ihåg att avboka till oss för att få det lägre priset!)

Taxa för sport- och gymnastikhall 
Gäller för föreningar utanför Mönsterås kommun, privatpersoner samt företag

 

Taxa för privatpersoner, företag och externa föreningar

 

Enstaka träningstid i Sporthall, hel hall. Timtaxa:

176 kr

Enstaka träningstid i Sporthall, halv hall. Timtaxa:

95 kr

Enstaka träningstid i Gymnastikhall. Timtaxa:

81 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i Sporthall, hel hall 

1 934 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i Sporthall, halv hall

996 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i Gymnastikhall     

820 kr

Arrangemang i Sporthall, per dag och hall

703 kr

 

 

Taxa för föreningar i Mönsterås Kommun

 

Enstaka träningstid i Sporthall, hel hall. Timtaxa:

64 kr

Enstaka träningstid i Sporthall, halv hall. Timtaxa:

42 kr

Matchtid i sporthall. Timtaxa.

27 kr

Enstaka träningstid i Gymnastikhall. Timtaxa:

36 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i Sporthall, hel hall 

703 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i Sporthall, halv hall

351 kr

Säsongsbokning (17 ggr) i Gymnastikhall     

293 kr

Arrangemang i Sporthall, per dag och hall

351 kr

 

 

 

 

Taxor för Konstgräsplanen vid Mönsterås Idrottsplats 

 

Taxor under högsäsong vecka 2 till 16

 

Träningstid föreningar från Mönsterås Kommun. Timtaxa:

230 kr

Träningstid föreningar från andra kommuner. Timtaxa:

574 kr

Träningstid privatpersoner eller företag. Timtaxa:

574 kr

Matchtid föreningar från Mönsterås Kommun. Timtaxa:

230 kr

Matchtid föreningar från andra kommuner . Timtaxa:

689 kr

Matchtid privatpersoner eller företag. Timtaxa:

689 kr

 

 

Taxor under lågsäsong vecka 17 till 1

 

Träningstid föreningar från Mönsterås Kommun. Timtaxa:

115 kr

Träningstid föreningar från andra kommuner. Timtaxa:

345 kr

Träningstid privatpersoner eller företag. Timtaxa:

345 kr

Matchtid föreningar från Mönsterås Kommun. Timtaxa:

115 kr

Matchtid föreningar från andra kommuner . Timtaxa:

459 kr

Matchtid privatpersoner eller företag. Timtaxa:

459 kr

 

 

 

 

Taxor för grusplanen i Fliseryd

 

Taxor under högsäsong 1:a oktober till 30:e april

 

Träningstid föreningar från Mönsterås Kommun. Timtaxa:

57 kr

Träningstid föreningar från andra kommuner. Timtaxa:

172 kr

Träningstid privatpersoner eller företag. Timtaxa:

172 kr

 

 

Taxor under lågsäsong 1:a maj till 30:e september

 

Träningstid föreningar från Mönsterås Kommun. Timtaxa:

29 kr

Träningstid föreningar från andra kommuner. Timtaxa:

87 kr

Matchtid privatpersoner eller företag. Timtaxa:

87 kr

 

*Vid bokning av halv hall måste även motstående halva vara uppbokad

 

Avgifter vid hyra av kommunens sport- och gymnastikhallar samt planer.

 

Ströbokningar & matcher.

Vid avbokning sju dagar före bokad tid utgår ingen taxa. Vid senare avbokning debiteras full taxa.

 

Arrangemangsbokningar

Vid avbokning 30 dagar före bokad tid utgår ingen taxa. Vid senare avbokning utgår full taxa.

 

Säsongsbokningar

Vid enstaka avbokningar av säsongsbokning utgår ingen kostnadskompensation. 

Säsongstid som ej utnyttjas 3 ggr i följd går förlorad och kan tillfalla annan hyresgäst.

 

Misskötsel och avgifter

Larm orsakat av hyresgäst debiteras en avgift om 300 kr plus faktisk utryckningskostnad. 

Borttappad nyckel måste anmälas. Ny ersättande nyckel kostar 600 kr.

Debitering för olåsta dörrar till lokalen efter aktivitet 500 kr. 

Debitering för uppställda dörrar utan vaktmästares närvaro 500 kr.

EJ grovstädade omklädningsrum efter träning/match 500 kr.

EJ grovstädade omklädningsrum, sporthall, biutrymmen efter arrangemang/sommarbokning. 500 kr. Plus eventuellt tillkommande faktisk städkostnad vid stor nedskräpning eller misskötsel. 

Verksamhet på EJ bokad tid, 300 kr plus faktisk hyra.

 

Vid Sporthallsbokning utanför vaktmästares arbetstid ska ytterdörrar vara stängda och låsta. Obehöriga får ej släppas in i lokalen. Missbruk kan leda till indraget passerkort/nyckel och debitering enligt ovan.

 

För övriga boknings- och ordningsregler klicka här. 

Senast kontrollerad: 2020-01-30.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier