Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Fritidsgårdar

Fritidsgårdar

Gemensamt policy- och måldokument för fritidsgårdsverksamhet i Mönsterås kommun

Mål:

Fritidsgården ska erbjuda en trygg och stimulerande mötesplats och en meningsfull fritid för unga. Fritidsgårdens ska skapa goda förutsättningar för unga genom att främja ungas personliga och gemensamma utveckling i en drogfri miljö, där demokrati, delaktighet och jämställdhet råder.

Målgrupp:

Verksamheten riktar sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Maxålder är 17 år.

Verksamhetsidé:

Centralt i fritidsgårdens verksamhet är dess öppna karaktär. Verksamhetens syfte till att under fria former underlätta och ge utrymme till ungdomars möten. Fritidsgårdens och fritidsledarnas uppdrag är att ta vara på ungas kreativitet, behov och intressen, där varje individ är värdefull.  Verksamheten är frivillig. I anslutning till öppen verksamhets skapas både tillfälliga och mer varaktiga aktiviteter.

Demokrati, inflytande och delaktigheter:

Verksamheten ska utformas så den överensstämmer med grundläggande demokratiska värden som inflytande, delaktighet och ansvarstagande. I olika forum och möten ska vi förtydliga innebörden av de centrala demokratiska begreppen: rättigheter, skyldigheter och ansvar.

Jämställdhet och mångfald:

På fritidsgården ska unga behandlas jämställt oavsett kön, social-, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Unga ska kunna träffas i fria och stimulerande möten mellan varandra och vuxna.

Trygghet och miljö:

Alla ska känna sig välkomna, uppskattade och trygga i verksamheten. Fysiskt/psykiskt våld ska ej förekomma. Ett sunt språk ska råda. Fritidsgården har tydliga regler och rutiner med tydliga konsekvenser om dessa inte följs.

Samverkan:

Fritidsgården har en viktig roll i samhällsutvecklingen, tack vare sin utformning som öppen mötesplats. Denna roll ska upprätthållas och förstärkas. Verksamheten har ett aktivt samarbete med kommunens skolor, individ- och familjeomsorgen, polis och föreningar.

Grön och vit text "Tjena! Fritidsgård, Mönsterås kommun" på svart skylt.

Blomstermåla

Fritidsgården Tjena!
Storgatan 83
384 30 Blomstermåla
(Ingång baksida Folkets hus)

E-post till Tjena

Telefon 0499-176 37

Skylt på fritidsgården Play i Mönsterås

Mönsterås

Ungdomshuset Play
Kuggåsvägen 2
383 33 Mönsterås

E-post till Play

Telefon 0499-178 85

 

 

Senast kontrollerad: 2019-02-26.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier