Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Föreningar och föreningsliv » Utmärkt Förening

Utmärkt Förening

Utmärkt förening broschyrbild

Projektet ”Utmärkt Förening” syftar till att säkerställa
kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet
och bli certifierad. Själva certifieringen blir
ett bevis på att er barn- och ungdomsverksamhet
håller god kvalité. Certifierade föreningar kommer
även att marknadsföras mot kommuninvånarna av
Mönsterås kommun.

Drivkraft till utveckling
Smålandsidrotten ger förslag på metoder, verktyg och utbildningar.
Men det är förstås föreningen som gör jobbet,
utvecklas och blir bättre. Hela föreningen involveras och
utbildas i certifieringen, det vill säga att aktiva, ledare, styrelse
och föräldrar på ett eller annat sätt påverkas eller
deltar aktivt i arbetet. Däremot har alla föreningar olika förutsättningar
och resurser som vi tar hänsyn till och tillsammans
anpassar vi hur snabbt vi tillsammans går framåt. Tid
till certifiering uppskattas dock ta cirka ett år.

Bidrag som gör nytta
Utmärkt Förening drivs av Mönsterås kommun tillsammans
med Smålandsidrotten. Kommunen bidrar med
pengar och marknadsföring medan Smålandsidrottens
process leder och utbildar föreningarna i certifieringsarbetet.
Arbetet är inom jämställdhet, ANDT (Alkohol,
Narkotika, Doping och Tobak) samt trafik.

Föreningar som certifierats som Utmärkta Föreningar presenteras till höger här på sidan samt får rätten att använda stämpeln nedan som ett bevis på att de utbildats och certifierats till en Utmärkt Förening i Mönsterås kommun!

Stämpel Utmärkt Förening
Certifieringen ska ses som ett bevis på
att er förening håller god kvalité och har en
betydelse när ni rekryterar ledare och aktiva.

Steg 1 Nulägesanalys, bidrag vid avklarat steg 2500 kr
Föreningen gör tillsammans med Smålandsidrotten
en nulägesanalys av er verksamhet. I analysen ingår
det att förtydliga och/eller ta fram en tydlig verksamhetsidé
samt en värdegrund att stå på. En handlingsplan upprättas
för det fortsatta certifieringsarbetet.

Steg 2 Utbildning och policyskapande, bidrag vid avklarat steg 5000 kr
Föreningen arbetar fram en verksamhetsplan, policydokument
och utbildningar inom jämställdhet, ANDT
(Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) samt trafik. 

Steg 3 Certifiering, bidrag vid avklarat steg 2500 kr
Föreningen presenterar policys och verksamhetsplan
för fritidskontoret i Mönsterås kommun och Smålandsidrotten.
Föreningen blir certifierad som Utmärkt
Förening och får ett certifieringsintyg, kvalitetsmärkningen
kommer även att synas och marknadsföras
på Mönsterås kommuns hemsida. Nya Certifierade
föreningar presenteras även vid det årliga föreningsmötet.

Steg 4 Uppföljning, bidrag vid avklarat steg 2500 kr
Ett verksamhetsår efter certifieringen genomförs en uppföljning
med föreningen tillsammans med fritidskontoret
och Smålandsidrotten. Målet är att föreningen ska fortsätta
att vidareutvecklas och stimuleras till ökade insatser inom
barn- och ungdomsverksamheten.

 

 

Kontakta fritidskontoret så berättar vi mer!

Senast kontrollerad: 2019-02-21.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier