Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Föreningar och föreningsliv » Stöd och bidrag » Stöd till fritidsföreningar

Stöd till fritidsföreningar

Kommunen ger bidrag till fritidsföreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år. För att få bidrag ska föreningen ha en policy inom ANDT (alkohol, narkotika, doping- och tobak) och trafik. Bidragen delas ut av kultur- och fritidsnämnden. Ansökan görs på särskild blankett och skickas till fritidskontoret.

Lokalbidrag

Förening som äger eller hyr lokal för barn- och ungdomsverksamhet som föreningen inte får driftbidrag för kan söka lokalbidrag. Föreningar som hyr lokal kan få bidrag till hyra, uppvärmning, vatten och el. 

Ansökan ska göras senast den 31 mars och avser bidrag för kostnader under föregående verksamhetsår.

Sök lokalbidrag/verksamhetsbidrag 

Bidrag till drift, underhåll och investeringar av föreningsägda anläggningar

Fritidsföreningar som har stora verksamhetskostnader, planerar större investeringar/projekt eller bär extra höga drift- och underhållskostnader för sin anläggning kan söka om extra verksamhets- och investeringsbidrag.

Ansökan ska göras senast den 31 mars. Ansökan kan göras efter 31 mars men ingen garanti för bidrag kan då ges beroende på övriga ansökningar och budget. En tydlig motivering och en kostnadsberäkning ska bifogas ansökan.

Sök bidrag till drift, underhåll och investeringar

Utbildningsbidrag

Bidraget ska stödja och stimulera kompetensutveckling av ledare och instruktörer inom fritidsföreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Utbildningsbidrag utgår med 300 kronor per dag och maximalt 1 500 kronor per kurs.

Ansökan ska göras senast en månad efter avslutad kurs. Specificering av kostnader samt kursprogram och kursintyg ska bifogas ansökan.

Sök utbildningsbidrag

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Er förening kan söka lokalt aktivitetsstöd som betalas ut per träff och deltagare. Samlingen ska bestå av minst tre och högst 30 deltagare utöver ledaren. Ju fler medlemmar och träffar desto högre blir bidraget. 

Ansökan ska skickas in senast den 15 augusti för vårsäsong och den 25 februari för höstsäsong. LOK-stöd närvarokort ska skickas in tillsammans med ansökan.

Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) och som ansöker via IdrottOnline får sin ansökan skickad automatiskt till kommunen.

Sök lokalt aktivitetsstöd 

Skicka in närvarokort

Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget ska användas för att täcka en del av föreningens baskostnader för administration och verksamhet. Bidraget betalas ut en gång per år och beräknas på antalet medlemmar i åldern 7 till 25 år.

Antal medlemmar

kronor/person

Lokalbidrag

1-100

40 kronor

25 kronor per medlem mellan 7-25 år

101-200

35 kronor

201-

30 kronor

Ansökan görs senast den 31 mars. Verksamhetsberättelse, kassarapport, revisionsberättelse och föreningspolicy ska bifogas ansökan.

Sök verksamhetsbidrag för fritidsföreningar

Startbidrag

Nybildade föreningar kan ansöka om ett startbidrag på 500 kronor. Till ansökan ska bifogas verksamhetsplan, stadgar, mötesprotokoll med styrelseförteckning, kontouppgifter samt om föreningen tillhör någon Riksorganisation.

Sök startbidrag

Stimulansbidrag för fritidsföreningar

Bidraget avser att stödja sådan verksamhet bland ungdomsföreningar som inte kan inrymmas under någon fastställd bidragsgrupp men som kultur- och fritidsnämnden finner angeläget att stödja. Verksamheter som kan få stimulansbidrag är till exempel försöksverksamhet, lägerverksamhet och särskild verksamhet som fångar upp ungdomar utanför föreningslivet.

Ekonomiplan samt ändamålet med verksamheten ska bifogas ansökan.

Sök stimulansbidrag för fritidsföreningar

Drogförebyggande medel

Om er förening anordnar drogförebyggande kvällsaktiviteter fredag eller lördag kan ni söka bidrag i förhand till arrangemanget. Med ansökan ska ni bifoga en enkel beskrivning om arrangemanget och vilka medel föreningen behöver. Krav är att aktiviteten/samlingen informerar föreningens ungdomar om Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT).

Sök bidraget hos fritidskontoret, e-post: fritid@monsteras.se

Senast kontrollerad: 2020-01-30.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier