Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Föreningar och föreningsliv » Föreningspolicy » Policyarbete

Policyarbete

 

Kontaktuppgifter 

Föreningskonsulent
 Oscar Ekstam
 E-post: Oscar Ekstam
 Telefon: 0499-179 85 
 Besöksadress: 
 Kvarngatan 2, Mönsterås

Här kommer löpande information, tips, råd och annat matnyttigt om framformning av föreningspolicys att publiceras. De organisationer, tidskrifter, personer eller liknande som presenteras nedan är även markerade med sk. "hyperlänk" till respektive hemsida. Det är bara att klicka på den blå markerade textenså slussas ni vidare i ett nytt fönster.

Observera att informationen på denna sida är under ständig bearbetning.
Har ni mer specifika frågor, funderingar eller kanske konkreta tips? Tveka inte att kontakta mig.

Information till ert policyarbete:

Även om man skapar en policy och jobbar aktivt med frågan så kan det ske som inte får ske. Någon kör av vägen eller krockar. Kanske testar en föreningsperson positivt för Doping eller Narkotika. En olycka påverkar föreningen och dess medlemmar på olika sätt och många tror att samhället ställer upp med resurser när något hänt. Tyvärr är verkligheten en annan och ofta får man ta tag i problemet själv. Om man inte har tänkt igenom det innan så är det svårt att veta vad man bör och ska göra.
 
Allt som ofta börjar man diskutera frågan först när något hänt.

Därför hoppas jag att ert policyarbete även ger en handlingsplan i behandlade områden. Nedan finner ni både konkreta tips till policy men även hur ni kan gå vidare i handlingsplaner.

 

Att skapa en Policy:

Det ska inte vara ett betungade arbete, utan se det som en stor tillgång för er förening. En policy som är officiell och tillgänglig via er förenings hemsida, samlingslokal osv är även ett av de bästa informationsmaterialen för en blivande medlem. Se det som er största marknadsföring mot nya medlemmar!

Men hur gör man då? Här hittar ni en bra Guide för hur ni stegvis kommer igenom ert policyarbete. Klicka på länken och lär.

Krishantering:

Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som dock kan få allvarliga konsekvenser för organisationen. I de senare fallen handlar det oftast om negativ publicitet i massmedia och/eller allmän ryktesspridning. Kriser kan orsakas av fusk, t ex doping, skattefusk, översitteri, förskingring, sexuellt utnyttjande, pennalism, elitiserad barnidrott, misskötsel av hästar, ja, listan kan göras mycket längre. Det viktigaste är att föreningens ledning diskuterar tänkbara kriser och skapar en beredskap för dessa. Krisplanen ska kunna användas i tillämpliga delar för olika typer av kriser.

Riksidrottsförbundet har författat ett mycket detaljerat och informationsrikt kompendium för krishantering i föreningar. Klicka och läs vidare i deras kompendium. Denna information går att applicera för alla föreningar, även er utanför idrottens värld.

Kontaktperson:

Det kan vara väldigt bra att ha en (och bara en) person som uttalar sig från föreningen till allmänheten. Detta är speciellt viktigt när olyckan är framme vilket gör att det blir samma information alla gånger och inga missförstånd. Denna person kan med fördel vara föreningens officiella kontaktperson gällande alla ärenden.
 Denna person kan även med fördel ha sina kontaktuppgifter på policyn, vilken bör vara anslagen vid föreningens publika platser (klubblokal, samlingsplatser och dylikt).

Trafik:

Ett ställningstagande i policyn om hur ni i föreningen transporterar sig vid samkörningar är väldigt bra att ha med i policyn. Detta behöver bara kortfattat nämnas i skriften. Exempel: Föreningen har en aktiv plan gällande samåkning.
Dock är det då viktigt att det just finns en plan. Exempel: att upprätta en lista med bilens/bilarnas registreringsnummer och en förteckning på passagerare i den/de bilen/bilarna. En kopia av denna lista bör finnas i varje bil och även i exempelvis klubblokalen/samlingsplatsen så att föreningens kontaktperson vid olyckor snabbt kan komma åt listan.
 
Att komma vidare med Trafiken:
NTF har mycket bra information om trafik. Röda Korset och Civilförsvarsförbundet har kunskap och kan hjälpa er i föreningen med att ta fram en krisplan för verksamheten. De kan också hjälpa till med utbildning i LABC för föreningens ledare. Är ni en idrottsförening kan ni med fördel vända er till Smålandsidrotten.

Senast kontrollerad: 2015-11-05.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier