Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Fritid » Föreningar och föreningsliv » Föreningspolicy

Föreningspolicy

Föreningsnämnden har vid sammanträdet den 31 januari 2012, §8, beslutat att föreningar registrerade hos Föreningsnämnden skall ha en Föreningspolicy.

Föreningspolicyn utformas av respektive förening med hjälp från Mönsterås kommuns Föreningskonsulent samt Smålandsidrottens Idrottskonsulent.

Föreningspolicyn skall 2013 omfatta:

  • Alkohol, narkotika, doping och tobak
  • Trafiksäkerhet

Ytterligare information om framformning av policy går att hitta under "policyarbete" i vänstermenyn.

Föreningspolicy i Mönsterås Kommun:

Policy angående ”Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak” syftar till att föreningen skapar en miljö där dess medlemmar, framförallt barn och ungdomar, i samband med föreningsuppdrag inte kommer i kontakt med dessa ämnen.

Ledare och aktiva i Mönsterås kommuns föreningar har ett ansvar som föredömen för våra barn- och ungdomar som sträcker sig utanför idrottens gränser.

Alkohol och Tobak är i viss mån accepterat i det svenska samhället. Dock skall ingen som är under 18år i samband med föreningens verksamhet tillåtas att nyttja dessa droger.

Alkoholanvändning accepteras EJ i samband med match/tävling och träning samt i kommunens lokaler. Alkohol kan vid föreningars sociala tillställningar och föreningsfester tillåtas men då skall de svenska lagar och regler som gäller vid försäljning och servering av alkohol följas.

Tobaksbrukare skall på inget sätt utsätta sina lagkamrater för dess biverkningar.

All form av Narkotika och Doping är oacceptabelt och enligt svensk lag förbjudet.

Policy angående ”Trafiksäkerhet” syftar till att föreningen skall ha klara riktlinjer för hur de transporterar sina medlemmar till och från träningar och matcher/tävlingar samt hur föreningen är organiserad om olyckan skulle vara framme.

Samtliga föreningar i Mönsterås Kommun, som önskar, kommer att få stöd och hjälp att utforma sina policydokument. Viss utbildning kommer även ske under 2012 för att föreningen skall få ytterligare kunskap i de olika ämnena.

Föreningspolicyn träder i kraft den 31 mars 2013 och innebär att föreningen måste bifoga även detta dokument till ansökan om Verksamhetsbidrag för att anses som en bidragsberättigad förening. Vidare så ligger det ett förslag att föreningarna skall skicka in en reviderad policy var tredje år (2016, 2019, 2022 osv).

Observera att det gäller samtliga bidrag/lokaltaxor som utgår från Föreningsnämnden.

Senast kontrollerad: 2015-11-05.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier