Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Klagomål och synpunkter

Som ett led i att förbättra barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet är det värdefullt att få ta del av klagomål och synpunkter från vårdnadshavare, elever och andra intressenter. 

Klagomål och synpunkter på vår service kan lämnas muntligt eller skriftligt. 

Ärendegång
  1. Ta upp ditt ärende med den personal du träffar dagligen i vår verksamhet
  2. Lämna in ett skriftligt klagomål/synpunkt till rektor/förskolechef som ansvarar för verksamheten
  3. Ta upp ditt ärende med skolchefen.
Hantering

Vårt mål är att kunna tillmötesgå klagomål och synpunkter omgående. Om muntligt framförda synpunkter inte går att lösa i steg 1, uppmanas du att lämna skriftliga synpunkter till rektor/förskolechef för utredning och bedömning. 

Vår målsättning är att inom tio dagar ge besked och förslag till åtgärd till den person som lämnat den skriftliga synpunkten.

Om missnöje kvarstår kontaktas, enligt steg 3, skolchefen.

 

Senast kontrollerad: 2017-10-18.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier