Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Teknisk förvaltning » Räddningstjänsten » Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar

Brandman

Hos oss på Räddningstjänsten kan du utbilda dig i grundläggande brandskydd men också inom sjukvård såsom första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Alla våra kurser bygger på aktivt deltagande, där kursdeltagarna får lära genom praktisk övning varvat med teori.

Utbildningar

Den 1 jan 2004 ersattes räddningstjänstlagen med Lagen om skydd mot olyckor. Enligt denna skall alla företag och organisationer bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Detta innebär bl a att företaget/organisationen skall ha god kunskap om sina risker och sitt brandskydd.

Rekommendationen är därför bl a att all personal genomgår allmän brandskyddsutbildning. Genom att höja riskmedvetenheten hos alla anställda kan man förebygga många olyckor och likaså se till att man vet vad man ska göra om olyckan ändå skulle vara framme. Denna utbildning bör sedan ske regelbundet.

Vill du veta mer om systematiskt brandskyddsarbete kan du läsa på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida. På Brandskyddsföreningens hemsida finns det en mängd goda råd om hur du kan förbättra ditt brandskydd och förebygga brand. 

Det finns även filmer och information på MSB:s hemsida eller Kunskap om brandskyddet i din bostad.

Heta Arbeten-utbildning

Heta Arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller gnistor vilket kan orsaka brand (t ex svetsning, lödning skärning, takarbeten o dyl). För att få utföra den typ av arbete måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som detta medför. Alla inblandade - tillståndsansvarige, arbetstagaren och brandansvarige - ska därför genomgå utbildningen Heta Arbeten för att få behörighet.

Räddningstjänsten Mönsterås tillhandahåller inte utbildning i Heta Arbeten. Boka din utbildning online på Brandskyddsföreningens hemsida

Brandskyddsutbildning

Målgrupp: Kursen är riktad till alla men vi kan även skräddarsy utbildningen efter era önskemål.

Utrymningsövning

Det brinner - vad gör du då? "Går ut förstås..." Är det så enkelt - nej, naturligtvis inte: alltid har ni väl något som behöver räddas? Kan någon göra ett släckförsök? Kan branden begränsas eller i bästa fall släckas innan räddningstjänsten hinner fram. 

Vad skulle hända i er verksamhet om en brand skulle utbryta? Vet alla vad de ska göra? Vänta inte tills branden är ett faktum - öva och kontrollera att ert systematiska brandskydd fungerar. Vi kommer gärna och hjälper er utifrån de förutsättningar ni har.

Sjukvårdsutbildningar

I händelse av hastigt insjuknande eller olycka är det viktigt att den drabbade omgående får hjälp i väntan på att ambulans anländer.

Enligt Arbetsmiljöverket AFS 1999:7 §5 står det att det på varje arbetsställe skall det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd. Förutom att personalen ska få kännedom om hur det är organiserat på arbetsplatsen, förordas även att personalen utbildas. Då bör första hjälpen och hjärt- och lungräddning ingå i utbildningen.

Vill du veta mer om vilka rekommendationer som finns angående första hjälpen kan du gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Vi kan därför erbjuda följande sjukvårdutbildningar:

  • HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning) med AED/hjärtstartare
  • Livräddande första hjälpen (enligt L-ABC)
  • Första hjälpen och HLR med inriktning på barn
Välkommen att höra av dig med din förfrågan!

Vill du gå utbildning? Kontakta:
Instruktör Robert Härborg 0499-173 12 eller via e-post.

Senast kontrollerad: 2019-01-11.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier