Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Förvaltning » Kommunledningskontoret » Kansliavdelningen

Kansliavdelningen - en central del av kommunens verksamhet

Kansliavdelningen är kommunens centrala sekretariat och utredningsenhet. Totalt arbetar här ett tiotal personer. Inom avdelningen finns bland annat följande arbetsområden:

 • diariehantering
 • ärendeberedning till kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd, överförmyndarnämnd och föreningsnämnd
 • framtagande av utredningar och beslutsunderlag till kommunstyrelsen och föreningsnämnden
 • sekreterarfunktion för kommunstyrelse, kommunfullmäktige, valnämnd och föreningsnämnd
 • kommunaljuridik, registratorsfunktion
 • centralarkiv
 • säkerhets- och beredskapssamordning
 • samordning av brottsförebyggande verksamhet (Brå)
 • turism, turistbyråverksamhet
 • borgerlig vigsel
 • kontorsvaktmästeri
 • lotteritillstånd
Senast kontrollerad: 2019-09-25.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier