Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Vatten och avlopp » Ansluta till vatten och avlopp

Ansluta till vatten och avlopp

Vattenglas

När du ansluter till kommunalt vatten och avlopp finns ledningar för tre ändamål:

  • Dricksvatten = rent vatten som har passerat och beretts i ett vattenverk
  • Spillvatten = använt vatten från till exempel toa, dusch, disk och tvätt
  • Dag- och dränvatten = regn, snö och hagel som rinner av från till exempel vägar, parkeringsplatser och tak

Så ansluter du till kommunalt vatten och avlopp

Om du vill ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet ska du fylla i en så kallad servisanmälan. Vi kontrollerar om det går att ansluta kommunalt dricksvatten och avlopp till din fastighet, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde. Om din fastighet gör det skickar vi en faktura på anslutningsavgiften till dig. Avgifterna hittar du under Abonnemang och avgifter.

Förbindelsepunkt, installation och vattenmätare

Inom verksamhetsområdet drar Mönsterås kommun fram ledningar till förbindelsepunkterna för vatten och avlopp, som vanligtvis ligger cirka en halv meter utanför fastighetsgränsen. Innan några ledningar kopplas till förbindelsepunkten måste du ha betalat anslutningsavgiften.

Vatteninstallationen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras fackmannamässigt av en behörig entreprenör som du anlitar. 

Vattenmätaren installeras därefter av kommunen. Ta kontakt med oss i god tid innan du behöver ha mätaren på plats. Du som fastighetsägare ansvarar för och förbereder så att vattenmätaren kan installeras. Läs mer om hur mätarplatsen ska utföras i Allmänna bestämmelser för användande av Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 18), under Mer information till höger.

Tillfällig anslutning

Har du behov av tillfälligt vatten, vid till exempel byggnation eller evenemang, kontaktar du kommunen för tillfällig anslutning.

Bidrag för enskilda anläggningar

Du kan söka bidrag från kommunen för att förbättra enskilda vatten- och avloppsanläggningar vid befintliga fastigheter och vid nybyggnation för permanentbruk. Använd blanketten till höger.

Enskilda vattenanläggningar

max 4 000 kr

Enskilda avloppsanläggningar

max 2 000 kr

ABVA för Mönsterås kommun

I Allmänna bestämmelser för användande av Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA 18) beskrivs vilka regler som gäller för anslutning till de allmänna ledningsnäten i Mönsterås kommun.

KONTAKT

Ronnie Björkström, Avd chef Teknisk service, tel. 0499-179 88
Skicka e-post

Lena Simonsson, miljöingenjör, tel. 0499-179 89
Skicka e-post

Hedda Jönsson, VA-ingenjör, tel. 0499-171 66

Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2019-10-04.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier