Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Vatten och avlopp » Abonnemang och avgifter

Abonnemang och avgifter för vatten och avlopp

Vattenmätare

De avgifter som du betalar för kommunalt vatten och avlopp är anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar när du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Brukningsavgiften är delvis rörlig och bestäms av hur mycket vatten du använder.

Om din faktura

Din faktura kommer varannan månad, tillsammans med fakturan för sophämtning.

Fakturan för vatten och avlopp baseras på en uppskattad förbrukning varje månad. En gång om året ber vi dig lämna uppgifter om mätarställningen, för att stämma av hur mycket vatten du förbrukat. Vi arbetar med att byta ut alla mätare till digitala vattenmätare som kommer att fjärravläsas.

Är din fastighet ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en fast avgift även om kommunalt vatten inte är påsläppt i bostaden, för att bland annat täcka kostnader för drift och underhåll av det kommunala ledningsnätet.

Rapportera mätarställningen

Om du rapporterar mätarställningen till oss via formuläret Läs av din vattenmätare kan vi anpassa den månatliga fakturan efter den verkliga förbrukningen. Då blir inte skillnaden lika stor vid den årliga avläsningen, om ni till exempel blivit fler eller färre i hushållet under året.

Anmäl till oss om du flyttar

När fastigheten övergår till ny ägare ska du anmäla detta till kommunens ekonomiavdelning (kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan). Du måste också uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag. 

Brukningsavgifter

Årlig fast avgift för vattenmätare

exklusive moms

inklusive moms

 

Mätarstorlek Qn 2,5 m3/h (privathushåll)

2 772 kr

3 465 kr

 

Mätarstorlek Qn 6 m3/h

9 296 kr

11 620 kr

 

Mätarstorlek Qn 10 m3/h

35 568 kr

44 460 kr

Förbrukningsavgift per m3

28,80 kr

36,00 kr

Anläggningsavgifter

 
Bostadsfastighet

exklusive moms

inklusive moms

En servisledning för vatten eller spillvatten

72 000 kr

 90 000 kr

Två servisledningar för vatten och spillvatten

116 000 kr

145 000 kr

Tre servisledningar för vatten, spillvatten och dag- och dränvatten

144 000 kr

180 000 kr

En avgift per tillkommande lägenhet (tre ledningar)

24 450 kr

30 563 kr

 
Annan fastighet*

 

 

Tre servisledningar för vatten, spillvatten och dag- och dränvatten

144 000 kr

180 000 kr

Rörlig avgift per m² tomtyta (tre ledningar)

29,30 kr

  36,63 kr

* I Antagen taxa från och med 2020-01-01 till höger finns en beskrivning av vad som räknas som annan fastighet

KONTAKT

Kundtjänst VA/Renhållning, tel. 0499-178 80

Hedda Jönsson, VA-ingenjör, tel. 0499-171 66

Skicka e-post

Ekonomiavdelningen, fakturafrågor, telefon 0499-171 44
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-01-07.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier