Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Parker och grönområden » Trädfällning på kommunens mark

Trädfällning på kommunens mark

Skogsarbete

Mönsterås kommun får in många önskemål om att fälla träd på kommunens mark. Kommunen försöker i största möjliga mån hjälpa till med att ta bort eller röja områden. Vi värnar om stora friska träd och försöker behålla dessa i den mån det går.

Har du frågor eller önskemål om trädfällning, kontaktar du enklast gata- och serviceavdelningen, se kontaktinformation nedan, för att avtala tid för besök och diskutera eventuella åtgärder.

Många berörs av träden – var överens

Att ta ner träd kan vara en känslig fråga. Lika viktigt som det är för en del boende att ta ner träden, kan det vara för andra att behålla dem. Det är därför bra att prata ihop sig med nära grannar som också bor intill träden. Principen är att alla som ser träden från sin bostad bör stå bakom ansökan.

Särskilda regler för trädfällning på Oknö

För att ta ned träd på Oknö krävs alltid så kallat marklov om trädets stam är 10 cm i diameter eller större, en meter ovanför mark. Detta gäller även på tomter. Du söker marklov hos kommunens miljö- och byggförvaltning. Mer information hittar du under Mark- och rivningslov.

Marklov krävs även för kommunens skog på Oknö. Alla önskemål om trädfällning på kommunens mark på Oknö som kommer in under året, sparas till hösten. Då söker Mönsterås kommun ett övergripande marklov för träd som berörs. Där marklov beviljats, tas träden sedan ner under vintern.

KONTAKT

Oskar Olsson, landskapsingenjör, tel. 0499-171 88
Skicka e-post

Kamal Eliassi, byggnadsinspektör, tel. 0499-179 96
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier