Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Fliseryd

Aktuell information

Område 1A: Planerad utbyggnad.

Område 1B: Totalentreprenaden är återkallad och vi kommer att bygga under egen regi. Området kommer att delas i etapper. Andra områden har prioriterats på grund av att telestationer har släckts ner. Tyvärr blir det ytterligare fördröjning på detta område. Planerad förläggning andra halvåret 2021.

Område 2A: Området är färdigbyggt. Några få fastigheter kvarstår.

Område 2B: Området är färdigutbyggt.

Slobrovägen: Området är färdigbyggt.

Område 3A: Området är färdigutbyggt.

Område 3B: Kundinstallationer pågår.

Fastighetsägaren får själv svara för grävning och återställning till en angiven anslutningspunkt i tomtgräns. Mönsterås stadsnät svarar för att kanalisation dras fram från stamnätet till denna punkt.

Områdeskarta fibernätsutbyggnad Fliseryd

 

Senast kontrollerad: 2020-09-04.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier