Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Ändring av detaljplan för kv Skänken

Planändringen syftar till att möjliggöra en friare utformning av bostäder inom kvarteret Skänken. Gällande detaljplan ”Detaljplan för fastigheterna Möbeln 10 samt del av Möbeln 11, samt del av Mönsterås 6:1” vann lagakraft 2008-07-10, och medger bostäder i en och två våningar.

Gällande plan reglerar utnyttjandegraden per tomt, samt hur placeringen av huvudbyggnad och garage/carport får ske. En ansökan har inkommit om att uppföra bostäder, ansökan innebär bl.a. parhus, något gällande plans utnyttjandegrads-, placerings- och utformningsbestämmelser inte tillåter. Därför behöver planens bestämmelser angående detta ändras.

Ändringen av detaljplan antogs av miljö- och byggnadsnämnden 14 november 2019.

Planen vann laga kraft 13 december 2019.

För vidare upplysningar kontakta plan- och exploateringsavdelningen.

Senast kontrollerad: 2019-12-20.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier