Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner

Detaljplaner

Detaljplanen är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen och markägarna. Detaljplanens två huvudsyften är att reglera förändringar av markanvändningen och bebyggelse, och att reglera bevarande eller förnyelse av befintliga bebyggelseområden. Detaljplanen ska ge en samlad bild av den tänkta markanvändningen och hur miljön inom planområdet är tänkt att förändras eller bevaras.

En detaljplan består av plankarta med bestämmelser. En planbeskrivning som beskriver hur detaljplanen ska förstås och genomföras ska finnas tillsammans med planen. Det är dock endast plankartan och bestämmelserna som är juridiskt bindande.  Planen är bindande vid prövning av lov, i princip ger planen en rätt att bygga enligt detaljplanen. En detaljplan som vinner laga kraft leder inte automatiskt till en utbyggnad, detaljplanen ger endast möjligheter och förutsättningar för en utbyggnad.

Senast kontrollerad: 2019-03-05.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier