Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Uppvärmning

Det finns många olika uppvärmningssystem idag: biobränsle såsom pannor och kaminer, elvärme, fjärrvärme, olja, solvärme eller värmepump (luft-, berg-, sjö- eller jordvärme). Ur miljösynpunkt är det svårt att säga vilket specifikt system som är det bästa. Husets konstruktion, när det är byggt, energibehov, var det ligger och i vilket skick huset är, är viktiga faktorer.

Energimyndigheten har mer information om olika uppvärmningssystem och hur du kan minska din energianvändning.

Där finns också en energikalkyl med praktiska råd och spartips, samt tester och jämförelser av olika system.

Solceller och solfångare

Solen är en energikälla många har frågor om just nu. Solceller omvandlar en del av solstrålningen till elektricitet. Solfångare omvandlar solstrålarna till värme genom vatten.

Stöd och bidrag för solceller

För solceller som ansluts till elnätet kan du söka statligt stöd genom Boverket.

Från och med den 1 januari 2015 är stödet max 30 procent av kostnaden för material och arbete till företag, och max 20 procent till övriga. Regeringen har nu skjutit till ytterligare pengar för stöd till solceller under åren 2016-2017 och utbetalningar sker löpande. Förhoppningarna är att tillskottet ska korta köerna och fler solceller ska komma upp. 

För solfångare finns inte längre något stöd. Däremot kan ROT-avdraget utnyttjas för halva arbetskostnaden.

Så funkar solel genom solceller

Det finns två typer av solceller, tunnfilm och kristallina kiselceller, att välja mellan. Tunnfilmsceller är dyrare och mindre effektiva, men inte lika känsliga för skuggning. På ett år kan de därför ändå producera mer energi än andra solceller som delvis skuggas.

För rätt kvalitet ska du köpa CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. Du behöver också en växelriktare för att kunna producera nätansluten solel.

Den bästa placeringen för solceller är mot söder, med cirka 45 graders lutning, för att få så stort energiutbyte som möjligt. Placerar du solceller inom sydost till sydväst, och vid lutning mellan 20-60 grader är skillnaden i energiutbyte mycket liten.

Solcellerna ska inte skuggas. Även begränsad skuggning ger mindre energi.

Du måste alltid kontakta elnätsägaren för att kunna ansluta till elnätet, och installationen ska alltid göras av en behörig elinstallatör. 

Så funkar solvärme genom solfångare

Solvärme värmer upp vatten med hjälp av solfångare. Vattnet kan användas som tappvarmvatten, eller som ett tillskott till husets vattenburna värmesystem.

Ackumulatortanken bör vara välisolerad och dimensionerad efter storleken på värmesystemet. För att säkerställa att solfångaren håller god kvalitet, ska du välja P-märkta eller Solar Key-märkta solfångare.

Mer information om olika solfångare finns hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Behövs bygglov för takmontage?

Kontakta gärna plan- och byggavdelningen om du är intresserad av att sätta upp solcell eller solvärme, generellt behövs inget bygglov för installation av solceller på tak.

Senast kontrollerad: 2019-01-10.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier