Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Byggande » Kontrollplan

Kontrollplan

Så här gör du din kontrollplan

 1. Mallen är i ett öppet format som du själv kan ändra om du har tillgång till office-paketet, Word.
 2. Kopiera in de kontrollpunkter som passar i ditt projekt.
 3. Lägg till egna kontrollpunkter om något saknas bland förslagen.
 4. Fyll i samtliga uppgifter om fastighet, byggherre/sökande och en projektbeskrivning
 5. Ange företagsnamn och adress på de entreprenörer du anlitar, till exempel markentreprenör, snickare, rörmokare med flera.
 6. Skriv också upp namn på den person, hantverkaren som är ansvarig för arbetet som görs på plats hos dig.
 7. Ange företagsnamn och adress på de sakkunniga du anlitar, till exempel arkitekt, byggnadskonstruktör, brandingenjör med flera.
 8. Skriv också upp namn på den person som är ansvarig för arbetet, likt ovan.
 9. Skriv i datum och ort när kontrollplanen är gjord.
 10. Skriv in kontrollpunkter under Kontrollen avser. Kontrollpunkterna grupperas under respektive rubrik Mark- och grundkonstruktioner, Bärande konstruktioner osv  beroendes på vad de handlar om. Kontrollpunkter kan hämtas från dokumentet "Kontrollpunkter" eller egna kontrollpunkter kan väljas.
 11. Ange vem som ska vara kontrollant för respektive kontrollpunkt. I exemplen finns förslag på vem som kan vara lämplig kontrollant.
 12. Ange vad man ska kontrollera mot. Om det finns ritningar i projektet kan A-, K- eller VVS-ritning väljas. Alternativt kontrolleras mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd från Boverkets byggregler. www.boverket.se
 13. Ange om det ska skickas några dokument till miljö- och byggnadsnämnden som intygar att punkten är kontrollerad, exempelvis sotarens besiktningsprotokoll.
 14. Nu är din kontrollplan klar och du kan skicka en kopia till Miljö- och byggnadsnämnden, Mönsterås Kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås, och spara originalet. Vi meddelar dig om något behöver kompletteras eller ändras. När vi godkänt kontrollplanen fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan byggarbeten påbörjas.
Senast kontrollerad: 2019-10-17.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier