Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Byggande » Kartor och mätning

Kartor och mätning

Kommunens kart- & mätavdelning producerar och ajourhåller de kartprodukter som används av kommunen i den egna verksamheten och av externa kunder. Kartorna framställs med handhavande av flygbilder, mätningar och beräkningar. Avdelningen utvecklar också geografiska informationssystem, GIS.

Mätningsteknisk service och fastighetsbildning

Från kart- och mätavdelningen kan du också få hjälp med mätningsteknisk service, till exempel utstakning av hus, kontrollmätning, påvisning av gränsmarkeringar, inmätningsuppdrag av olika slag, mätning för olika projekteringsunderlag.

Kartor

Idag sker all hantering av kartor digitalt och kartdata lagras i kartdatabaser. Kartan kan skrivas ut på papper eller film, eller skickas digitalt i olika dataformat. Kartans utseende, innehåll och skala kan varieras efter kundens behov och önskemål.

Behöver du kartor över Mönsterås kommun eller är i behov av mätningsteknisk service, kontakta kart- och mätavdelningen för information.

Kartor vi normalt erbjuder är:

  • Nybyggnadskartor
  • Grundkartor för planläggning
  • Översiktskartor
  • Adresskartor
  • Tematiska kartor i GIS-miljö
  • Projekteringsunderlag
  • Förrättningskartor (via Lantmäteriet)
Projekteringsunderlag

När du ska bygga eller dra en ny ledning kan det behövas ett projekteringsunderlag. Vi hämtar då in nödvändig information från fältet, vanligtvis inmätningar i plan och höjd. Dessa uppgifter ska sedan beräknas och bearbetas för att till slut bli kartor som ska ligga som underlag för projekteringen.

Adresser

I fastighetsregistret redovisas fastställda belägenhetsadresser, och vilka fastigheter och byggnader som adresserna är knutna till. En belägenhetsadress anger var en plats finns (byggnadsanknuten) till skillnad mot en postal adress som anger vart posten skall skickas.

Adressdelen innehåller viss tilläggsinformation, till exempel populärnamn. Postlådenummer har bytts ut mot ett traktnamn och ett tresiffrigt nummer, till exempel Århult 105.

Förutom kommunen lägger Posten till postnummer och postort, och Skatteverket gör kvalitetskontroll och avstämning av adresserna mot folkbokföringen. Adressregistret är integrerat med Lantmäteriets fastighetsinformation.

Senast kontrollerad: 2019-03-05.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier