Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Avfall och återvinning » Avfallshantering för företag

Avfallshantering för företag

Företag i kommunen producerar tillsammans åtskilliga ton avfall varje år. Det är företagets ansvar att se till att avfallet omhändertas på rätt sätt.

Det finns ett undantag när det gäller ansvar och det är det avfall som räknas som hushållsavfall eller jämförbart avfall som det också kallas. Då är det kommunens ansvar att samla in och se till att det omhändertas på rätt sätt. Hit räknas avfall som ska läggas i sopkärlen och slam från enskilda avloppsanläggningar inom kommunen.

Restavfall och matavfall

Kommunen ansvarar för att ta hand om restavfall och matavfall från företag, exempelvis från lunchrum. Det hämtar vi i två olika sopkärl. 

Att sortera matavfall är obligatoriskt. Det är bestämt av kommunstyrelsen.

Till mer information om matavfallsinsamling för företag

Grovavfall och avfall till deponi

Företag lämnar grovavfall och avfall till deponi på Mörkeskogs avfallsanläggning mot en avgift.

Till Mörkeskogs avfallsanläggning 

Till information om avfall till deponi

Miljöfarligt avfall

Vi tar inte emot miljöfarligt avfall från företag på Mörkeskog. Det finns privata entreprenörer som du kan teckna avtal med angående transport och omhändertagande.

Glömt ställa ut tunnan?

Om du glömt ställa ut soptunnan kan du beställa extra hämtning. Ring Mörkeskogs avfallsanläggning, numret hittar du längst ner på sidan.

Abonnemang och avgifter för företag
Abonnemangsavgift för sophämtning (exkl. moms): grönt kärl eller container 1 gång/4 veckor och brunt kärl varannan vecka

Storlek på sopkärl/container

190 l grönt + 140 l brunt

370 l grönt + 140 l brunt

660 l grönt + 140 l brunt

3 m3 grönt + 140 l brunt

5 m3 grönt + 140 l brunt     

8 m3 grönt + 140 l brunt

Året-runt-tömning

807 kr

1096 kr

1492 kr

6336 kr

8157 kr

14235 kr

Sommartömning (10 hämtningar)

695 kr

920 kr

1231 kr

3263 kr

4218 kr

6734 kr

Viktavgift

 

 

2,7 kr/kg

Administrationsavgift för byte av kärlstorlek

282 kr

Administrationsavgift för byte av containerstorlek

824 kr

Hämtning av grovavfall (max 3 kolli)

290 kr

Extra tömning av kärl (inom dagens område)

43 kr

Extra tömning av container (inom dagens område)

70 kr

Akut tömning av kärl (utanför dagens område)

235 kr

Akut tömning av container (utanför dagens område)

461 kr

Mottagningsavgifter på Mörkeskogs avfallsanläggning

På avfallsanläggningen kan du lämna sorterat grovavfall. Farligt avfall från företag mottages ej.

Typ av avfall

 

 

 

Avgift för verksamheter

Asbest

 

 

 

1650 kr/ton

Asfalt, bitumeninblandad (endast från egen kommunal verksamhet)

 

 

 

200 kr/ton

Aska

 

 

 

1327 kr/ton

Blandat avfall som sorteras av kund på anläggning

 

 

 

1070 kr/ton

Brännbart avfall

 

 

 

1281 kr/ton

Flisbart trämaterial och stubbar

 

 

 

395 kr/ton

Gips

 

 

 

1328 kr/ton

Gjutsand

 

 

 

72 kr/ton

Metallskrot

 

 

 

298 kr/ton

Karaktäriserat avfall

 

 

 

1328 kr/ton

Kompost/Löv/Grenar/Ris

 

 

 

200 kr/ton

Osorterat bygg- och rivningsavfall

 

 

 

3309 kr/ton

Osorterat grovavfall till sortering

 

 

 

3309 kr/ton

Restavfall till deponi

 

 

 

1327 kr/ton

Sand och vatten

 

 

 

1211 kr/ton

Schaktmassor till sortering

 

 

 

350 kr/ton

Stenmaterial till krossning Ø > 10 cm

 

 

 

279 kr/ton

Tryckimpregnerat trä

 

 

 

2350 kr/ton

Vitvaror

 

 

 

44 kr/st

Wellpapp

 

 

 

309 kr/ton

 

KONTAKT

Mörkeskogs avfallsanläggning, telefon 0499-178 80 Skicka e-post

 

Senast kontrollerad: 2020-06-01.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier