Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Musik & kulturskolan » Tillämpningsregler och avgifter

Tillämpningsregler och avgifter

Tillämpningsregler fastställda av Barn- och utbildningsnämnden §64, 2008-05-14.

Tillämpningsreglerna är en information om anmälan, antagning, avgifter, avanmälan, ämnesbyte, kombinationer av utbud, undervisning och målgrupp.

Anmälan
Görs digitalt på kommunens hemsida under barn & utbildning, musikskolan.

Antagning
Antagning görs i turordning från köerna där anmälningarna är sorterade i ämnesval, ankomstdatum och elevens skola. Största delen av antagningarna sker inför varje ny termin. Därefter görs kontinuerlig intagning från köerna under terminen när ledig plats finns. Om plats ej finns till 1:a handsvalet kan eleven bli erbjuden plats på sitt 2:a handsval. Om erbjudandet accepteras står eleven kvar i kön till 1:a handsvalet och så fort ledig plats finns med hänsyn till turordningen blir eleven erbjuden den. Om eleven tackar nej tas eleven bort från kön. Kurser för musiklek och instrumentlek är en termin. Önskas fortsättning krävs ny anmälan, senast 30 april inför höstterminens start och senast 30 november inför vårterminens start.

Avgifter
Nyantagen elev debiteras från och med 3:e lektionstillfället. Om eleven inte önskar fortsätta måste det anmälas digitalt på kommunens hemsida under Barn & utbildning, Musikskolan för att avgift ej ska tas ut. OBS! avstämning om närvaro görs med musikledaren. Därefter sker debitering varje termin så länge avanmälan inte inkommit inom rätt tid, se Avanmälan.

Taxa
Ämnesval (instrument, sång) 500 kr / termin.
Gruppverksamhet (orkester, kör, gruppsång, musiklek, instrumentlek och musikteori) 340 kr / termin.
I avgiften för ämnesvalet ingår deltagande i en gruppverksamhet till samma pris.
I avgiften för gruppverksamhet ingår deltagande i ytterliggare en gruppverksamhet till samma pris. Avgift maximalt 1000 kr per familj och termin.

Avanmälan
Görs digitalt på kommunens hemsida under barn & utbildning, musikskolan, inför nästkommande termin, senast 30 april inför höstterminen och senast 30 november inför vårterminen. Plats som påbörjas/avslutas under terminen debiteras hel terminsavgift. Avanmälan som inkommit efter den 30 april (inför höstterminen) eller efter 30 november (inför vårterminen) debiteras 200 kronor i förseningsavgift.

Ämnesbyte
Byte till annat ämnesval kan göras efter att avanmälan registrerats på det förra valet, därefter görs en ny anmälan digitalt. Elev kan inte stå på kö till ämnesval och samtidigt vara antagen till instrument eller sång.

Kombinationer av utbud
En elev kan bara vara antagen till ett ämnesval i taget och samtidigt få delta i en gruppverksamhet utan kostnad. Däremot så går det att komplettera med ytterligare en gruppverksamhet och ämnesval som debiteras enligt taxan.
OBS! Om två valda ämnes-/gruppverksamheter kolliderar medges ingen nedsättning av avgiften. Hör med respektive musiklärare innan du ansöker.

Undervisning
Följer musik & kulturskolans schema. Det kan innebära uppehåll vissa veckor då andra musik- och kulturaktiviteter har inplanerats under läsåret. För övrigt följs grundskolans och gymnasiets läsår, lovdagar och studiedagar.

Målgrupp
Antagning till suzukipiano från 4 år,musiklek från 6-7 år, instrumentlek från årskurs 2, instrument och barnkör från årskurs 3 (EJ GITARR, ELBAS), Gitarr och Elbas från årskurs 4, sånggrupp från årskurs 6, enskild sång från årskurs 7.
Gymnasieelever som vill börja på Musik & Kulturskolan antas i mån av plats men grundskolans elever har förtur.

Senast kontrollerad: 2018-01-15.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier