Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Grundskola » Ålem » Skytteanska skolan  » Fritidshem

Fritidshemmen Skyttes och Stinsen

I Ålem finns två fritidshemsavdelningar. Skyttes fritids som ligger vid Skytteanska skolan i Ålems kyrkby. Där går de barn i som går i förskoleklass till årskurs 1 på fritids. Från och med årskurs 2 flyttar de äldre barnen till Stinsen vid Alsteråskolan i stationssamhället. Fritidspersonalen följer även eleverna under skoldagen och blir på så vis en övergång mellan skola och fritidshemmet.
Under lov, studiedagar samt fredagseftermiddagar sker ett samarbete mellan de båda fritidshemmen och fritidsverksamheten är då på Stinsen.

Morgonfritids öppnar 5:45 på Skyttes fritidshem i kyrkbyn. Eleverna som går i årskurs 3-6 transporteras sedan med buss till Alsteråskolan, ca 7.45. Båda fritidshemmen stänger 18.00 på respektive avdelning.

Skyttes fritids arbetar integrerat med skolan. Skyttes fritids har sina lokaler på övervåningen i Björkenhuset. Här utvecklar eleverna sitt skapande och sin fantasi samt värnar om värdegrundsarbete vilket är ett av kvalitetsmålen fritidshemmet arbetar efter. Som hur du är en bra vän.
Skyttes fritidshem erbjuder en skolgård som består av stora gräsytor och träddungar som uppmuntrar till lek och rörelse. Här erbjuds även eleverna skapande verksamhet i verkstaden där det både snickras och målas.

Stinsen fritidshem kompletterar skolans undervisning genom att bedriva ett upplevelsebaserat lärande utifrån elevernas intressen och behov med värdegrund i centrum. Eleverna har möjlighet att under demokratiska former påverka sin tid på fritidshemmet så det för dem blir en meningsfull fritid. Kvalitetsmål för verksamheten är att erbjuda mycket rörelse och fysiska aktiviteter.
Skolgården erbjuder många val till olika aktiviteter som gräsplan, grusplan, multiplan, skogsdunge, asfaltsplan och diverse lek- och spelredskap. Vi har även fri tillgång till gymnastiksal efter skoltid. Inomhus finns även rum anpassat för kreativt skapande som scen, diverse bygg och kontruktionsmaterial, rekreation och samlingsytor.

skytteanska skolan
Skyttes fritids

Häradsvägen 30
384 40 Ålem

telefon 0499-177 06

 

stinsen
Stinsen        

Johan Skyttes väg 2
384 40 Ålem

telefon 0499-177 03

 

KONTAKT

 

Ove Nyblom, rektor, telefon 0499-177 09
Skicka e-post

 

Charlotte Törnquist - vid frågor om avgifter och fakturor för barnomsorgen, telefon 0499-174 09 Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-05-18.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier