Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Elevhälsa och stöd

Elevhälsa och stöd

Här kan du läsa om vad elevhälsa är och vilken hjälp du som elev kan få för stöd.

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. Alla elever har rätt att må bra, känna sig trygga och nå så långt som möjligt i sitt lärande i skolan. 

Elevhälsoteam 

På alla skolor i Mönsterås kommun finns ett elevhälsoteam. Det består av:

 • rektor eller biträdande rektor,
 • skolsköterska,
 • psykolog,
 • kurator,
 • specialpedagog eller speciallärare.

På högstadieskolorna och gymnasiet kan även studie- och yrkesvägledare ingå i teamet.

Elevhälsoteamet ska vara ett stöd i trygghetsarbetet på skolan och ett stöd i arbetet att minska eller ta bort hinder i skolans lärmiljöer. Det är rektorn på varje skola som är ansvarig för elevhälsan. 

De olika yrkesgrupperna i teamet hjälper bland annat till med: 

 • samtalsstöd, 
 • hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinering,
 • utredning av särskilt stöd och åtgärdsprogram,
 • extra anpassningar i undervisningen och andra lärmiljöer, 
 • särskoleutredningar,
 • remiss till externa vårdinstanser, 
 • arbete mot diskriminering och likabehandling, 
 • arbete med att främja närvaro och förebygga frånvaro.  

Central elevhälsa  

I Mönsterås kommun finns det även en central elevhälsa som består av:

 • en skolpsykolog,
 • en kommunövergripande specialpedagog riktad mot förskolan och
 • en kommunövergripande specialpedagog ritad mot förskoleklass till gymnasiet.

Här finns även möjlighet att kontakta eller träffa skolläkare och hörselpedagog. 

Den centrala elevhälsan arbetar i första hand med att förebygga och att främja, stärka, hälsan hos eleverna genom att erbjuda handledning och råd till såväl enskilda pedagoger som arbetslag. Syftet är att öka likvärdighet samt identifiera och undanröja hinder i elevernas lärande.

De olika yrkesgrupperna i det centrala elevhälsoteamet kan även hjälpa till med att undersöka och utreda enskilda elevers behov i olika situationer. 

Mer information

Stöd till barn och unga

Senast kontrollerad: 2021-04-27.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier