Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Barnomsorg » Ålem

Ålem

I Ålem erbjuder vi barnomsorg för de yngre barnen 1-5 år, på förskolan Loket. För de äldre barnen har vi fritidshemmet Skyttes fritids för 6-8-åringar, som ligger i anslutning till Skytteanska skolan, och fritidshemmet Stinsen för 9-12-åringar, som ligger i anslutning till Alsteråskolan.

Förskolan består av fyra avdelningar:

  • Blå vagnen
  • Röda vagnen
  • Gröna vagnen
  • Gula vagnen

Så mycket det är möjligt arbetar vi i åldershomogena grupper. Från läsåret 09/10 har Gula vagnen ute-verksamhet. Pedagogerna på Loket arbetar mycket med sin inre och yttre miljö. Detta för att erbjuda barnen det mest optimala av våra tillgångar. Loket ligger mellan väg 36 och järnvägen. Varje dag stannar uteleken av en stund, för att titta på när tågen kör förbi. Här görs ofta utflykter till skogen, biblioteket och man har även tillgång till skolans gymnastiksal.

Du som förälder har möjlighet att ansöka om barnomsorg sex månader före ditt behov av barnomsorg börjar. Detta gör du genom e-tjänsten Barnomsorg via webben. 

Några gånger per termin har vi samrådsmöten. Förskola, skola och fritids träffas och föräldrar är välkomna att delta.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig!

KONTAKT

Madeleine Johansson - rektor förskolan Loket

telefon 0499-177 80 Skicka e-post

Ove Nyblom - rektor fritidshem Skyttes & Stinsen

telefon 0499-177 09 Skicka e-post

(rektor för fritidshem på Skytteanska skolan & Alsteråskolan)

Charlotte Törnquist - vid frågor om avgifter och fakturor för barnomsorgen, telefon 0499-174 09 Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-05-18.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier