Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Barn & utbildning » Barnomsorg

Förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet

Barnomsorg är det samlade begreppet för förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. För barnen är barnomsorgen den plats som ger trygghet, lek och utvecklingsmöjligheter utanför hemmet.

Ansökan och ärenden

Ansökan och övriga barnomsorgsärenden gör du via vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Inloggningssida finns i högermenyn, alternativt under Mina sidor här på hemsidan.

Undantaget är ansökan om utökad tid vid sjukskrivning/rehab. Blankett för detta ärende hittar du under blanketter i vänstermenyn.

Allmän förskola

Allmän förskola erbjuds avgiftsfritt med 15 timmar per vecka till alla barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Erbjudandet skickas årligen ut till föräldrarna senast i mars. Den allmänna förskolan följer skolans läsårstider, lov och studiedagar är barnen lediga

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet finns i form av förskolor och familjedaghem/pedagogisk verksamhet. Dessa tar emot barn i åldrarna 1-5 år under den tid som föräldrarna arbetar eller studerar. Barn till arbetslösa eller föräldralediga har rätt till plats 15 timmar per vecka.

Dagbarnvårdare

Pedagogisk verksamhet innebär att dagbarnvårdare tar emot barn i sina egna hem. I kommunen finns tre dagbarnvårdare: två i Blomstermåla och en i Mönsterås.

Fritidshemmet

Fritidshem är avsett för barn som är 6-12 år under den tiden på dagen de är lediga från skolan och föräldrarna arbetar eller studerar. Fritidshemmen är integrerade i skolbyggnaderna. Även den pedagogiska verksamheten kan ta emot skolbarn.

Natt- och helgomsorg

I Mönsterås kommun finns det en förskola som tar emot barn i åldrarna 1-12 år på obekväma arbetstider för de föräldrar som behöver omsorg på kvällar, nätter och helger.

Annan pedagogisk verksamhet

I Mönsterås tätort finns en privat förskola samt pedagogisk verksamhet i egen regi som förekommer i ett hem. I Ålem bedrivs ett föräldrakooperativ.

Senast kontrollerad: 2020-05-04.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier