Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kontakta oss

Kontakta oss

Kommunhusets entré med blå soffor
Ring till oss

Kommunens växel når du på telefon 0499-17000. Se öppettider till kommunens administrativa kontor och olika verksamheter.

Du kan också ringa röststyrd telefonist på telefon 0499-17999, och säga namnet på den du söker.

Längre ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till flera av kommunens politiker och tjänstemän.

Besök oss

Teletal 

Teletal är en kostnadsfri tjänst som är öppen för alla som känner att de behöver stöd under telefonsamtal. En tolk följer med i samtalet och kan förklara och föra minnesanteckningar.

Teletal tolkar endast det svenska språket.

För mer information, ring 020-22 11 44 eller se teletal.se.

Besöksadressen till kommunhuset är Kvarngatan 2, 383 32 Mönsterås.

Skicka brev till oss

Postadressen till Mönsterås kommun är Box 54,
383 22 Mönsterås.

Märk kuvertet med den förvaltning eller avdelning brevet ska till.

Skicka e-post till oss

Vill du skicka e-post till kommunens personal, så består adresserna i de flesta fall av förnamn.efternamn@monsteras.se (utan åäö). Du kan också använda de e-postformulär som finns på hemsidan.

Kontaktuppgifter för press och media

Telefon 0499-172 00

Nummerpresentatörer

Mönsterås kommuns telefoner har ofta nummerpresentatörer. Det innebär att ditt telefonnummer visas då du ringer ett kommunnummer eller till kommunens växel. Vill du vara anonym ska du knappa in #31# innan du slår det nummer du ska ringa till. Då visas inte ditt telefonnummer.

Kontaktuppgifter och telefonnummer

Barn- & utbildningsförvaltning

Miljökontoret

 

Kommunledningskontor

Socialförvaltning

Nämnder

Kulturförvaltning

Teknisk förvaltning

Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningskontor
Besöksadress: Norra Tingsgatan 5, Mönsterås
Postadress: Box 33, 383 22 Mönsterås

Jennie Wahlström

Enhetschef vikariepoolen
Tel: 0499-174 08
Skicka e-post till: Jennie Wahlström

 
Kristina Nyman

Administratör
Tel: 0499-171 07
Skicka e-post till: Kristina Nyman

 
Liselotte Byström

Förvaltningssekreterare
Tel: 0499-171 96
Skicka e-post till: Liselotte Byström

 
Therése Stenberg

Utvecklingsledare
Tel: 0499-179 97
Skicka e-post till: Therése Stenberg

 
Torbjörn Sandebäck

Centralt placerad rektor
Tel: 0499-171 92
Skicka e-post till: Torbjörn Sandebäck

 

Kommunfullmäktige

Jens Robertsson (C)

Ordförande
Tel: 0499-142 40
Mobil: 072-508 97 99
Skicka e-post till: Jens Robertsson (C)

 
Håkan Johansson (S)

1:e vice ordförande
Tel: 0499-207 52
Mobil: 070-529 07 52
Skicka e-post till: Håkan Johansson (S)

 
Agneta Landberg (C)

2:e vice ordförande
Tel: 0491-960 57
Mobil: 070-259 86 15
Skicka e-post till: Agneta Landberg (C)

 

Kommunledningskontoret

Förvaltningskontor
Besöksadress: Kommunhuset, Kvarngatan 2, våning 2

Erika Hitchin

Lönesamordnare
Tel: 0499-171 39
Skicka e-post till: Erika Hitchin

 
 
 
Birgitha Freij

Kommunsekreterare
Tel: 0499-171 20
Skicka e-post till: Birgitha Freij

 
Cecilia Drehmer

Arbetsmarknadssamordnare
Tel: 0499-171 32
Skicka e-post till: Cecilia Drehmer

 
Emmeli Ottosson

Integrationssamordnare
Tel: 0499-178 32
Skicka e-post till: Emmeli Ottosson

 
Eva Karlsson

Bredbandssamordnare
Tel: 0499-171 35

 
Fredrik Sandqvist

Kris- och beredskapssamordnare
Tel: 0499-172 00
Skicka e-post till: Fredrik Sandqvist

 
 
Marita Eriksson

Turismsamordnare
Tel: 0499-171 31
Skicka e-post till: Marita Eriksson

 
Merja Öhlin

Assistent
Tel: 0499-170 56

 
Monica Kling

Personalutvecklare
Tel: 0499-171 71
Skicka e-post till: Monica Kling

 
Oscar Ekstam

Föreningskonsulent
Tel: 0499-179 85
Skicka e-post till: Oscar Ekstam

 
Tahani Idlebi

Integrationsassistent
Tel: 0499-171 34
Skicka e-post till: Tahani Idlebi

 

Kommunstyrelsen

Anders Johansson

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd
Tel: 0499-171 01
Skicka e-post till: Anders Johansson

 
Robert Rapakko

1:a vice ordförande
Tel: 0499-170 45
Mobil: 072-248 70 45
Skicka e-post till: Robert Rapakko

 
Jens Robertsson

2:a vice ordförande
Tel: 0499-142 40
Mobil: 070-578 42 29
Skicka e-post till: Jens Robertsson

 

Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningen finns i biblioteket i Mönsterås.
Besöksadress: Norra Tingsgatan 5, Mönsterås.

Miljökontoret

Förvaltningskontor
Besöksadress: Kommunhuset, Kvarngatan 2, våning 2

Anneli Nielsen

Miljöchef
Tel: 0499-171 49
Fax: 0499-179 00
Skicka e-post till: Anneli Nielsen

 
Christine Dahlgren

Miljöinspektör
Tel: 0499-171 52

 
Dag Hansson

Miljöinspektör
Tel: 0491-292 82

 
Emma Aminder

Miljöinspektör
Tel: 0499-171 53

 
Emma Sabel

Miljöinspektör
Tel: 0499-171 46

 
Fredric Johansson

Miljöinspektör
Tel: 0499-171 47

 
Joakim Holm

Projektledare
Tel: 0499-171 48

 
Lena Sandberg

Livsmedelsinspektör
Tel: 0499-171 54

 
Monica Karlsson

Assistent
Tel: 0499-171 51
Fax: 0499-179 00

 

Socialförvaltningen

Christina Samuelsson

Socialchef
Tel: 0499-171 03
Fax: 0499-179 00

 
Elisabet Gustafsson

Individ- och familjeomsorgschef
Tel: 0499-178 13
Fax: 0499-179 04

 
Anita Granström

Enhetschef Biståndsenheten, samordnare omsorg
Tel: 0499-170 10
Fax: 0499-179 00

 
Malin Hansen

Enhetschef för servicebostäder och gruppbostäder
Tel: 0499-174 06
Fax: 0499-179 08

 
Anna Vuorijärvi

Enhetschef hälso- och sjukvård
Tel: 0499-173 65

 
Else-Britt Gustavsson

Enhetschef för Åshaga
Tel: 0499-172 17
Fax: 0499-179 20

 
Giedre Dennerporth

Enhetschef för Allégården och Solgården
Tel: 0499-179 61
Fax: 0499-179 05

 
Jenny Ljungman

Enhetschef för omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning
Tel: 0499-170 20
Fax: 0499-179 20

 
Daniel Backenius

Enhetschef för korttidsverksamhet, korttidstillsyn, stödfamilj, familjehem och daglig verksamhet
Tel: 0499-178 35
Fax: 0499-179 08

 
Karin Gustafsson

Enhetschef för bemanning, personalpool, vikarierekrytering och samordning av praktikplatser
Tel: 0499-170 24
Fax: 0499-220 12

 
Kerstin Bergstedt

Enhetschef för personliga assistenter
Tel: 0499-178 21
Fax: 0499-179 09

 
Angelika Kallström

Enhetschef för hemtjänst Ålem/Timmernabben och Blomstermåla
Tel: 0499-177 42
Fax: 0499-179 38

 
Leif Svensson

Platschef för Hjulet
Tel: 0499-178 48

 
Madeleine Bjurelid

Enhetschef för Älgerum och Prästkullen
Tel: 0499-177 44
Fax: 0499-179 09

 
Madeleine Mellström

Enhetschef för servicebostäder och gruppbostäder.
Tel: 0499-178 65

 
Marie Simonsson

Enhetschef Ekåsa och Fliseryd hemtjänst
Tel: 0499-176 44

 
Terese Stenander

Enhetschef för Ljungnäs och Smörblomman
Tel: 0499-174 02
Fax: 0499-179 09

 
Ulrika Axelsson

Enhetschef för Torshaga
Tel: 0499-177 50
Fax: 0499-179 38

 
Carole Rehn

Handläggare LSS och bemanning
Tel: 0499-178 23

 
Agnes Svensson

Utredningssekreterare
Tel: 0499-178 05
Skicka e-post till: Agnes Svensson

 
Ana Becovic

1:e socialsekreterare för barn- och ungdomsenheten för barn 0-12 år
Tel: 0499-178 46
Fax: 0499-179 04

 
Anna-Lena Blomberg

Utvecklingssamordnare
Tel: 0499-179 57
Fax: 0499-179 00

 
Annika Svendsby

Handläggare personlig assistans
Tel: 0499-178 22
Fax: 0499-179 09

 
Carina Boberg

Handläggare
Tel: 0499-178 19
Fax: 0499-179 04

 
Carina Ternlund Karlsson

Assistent
Tel: 0499-171 05
Fax: 0499-179 00

 
Hanna Synnermark

Controller
Tel: 0499-171 09
Fax: 0499-17900

 
Jeanette Stenström

1:e socialsekreterare för vuxenenheten
Tel: 0499-178 54
Fax: 0499-179 04

 
Louise Mangotsson

1:e socialsekreterare för barn- och ungdomsenheten för barn och unga 13-18 år
Tel: 0499- 178 44
Fax: 0499-179 04

 
Pauline Ottosson

Administratör
Tel: 0499-170 34
Skicka e-post till: Pauline Ottosson

 
Elaine Walve

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0499-173 75

 
Sofia Brissman

Handläggare
Tel: 0499-171 02
Fax: 0499-179 00

 

Tekniska förvaltningen

Förvaltningskontor
Besöksadress: Kommunhuset, Kvarngatan 2, våning 3

Thomas Nilsson

Teknisk chef
Tel: 0499-17170
Skicka e-post till: Thomas Nilsson

 
Anette Elmgren-Petersson

Servicechef
Tel: 0499-174 31
Mobil: 070-551 71 32
Fax: 0499-179 02
Skicka e-post till: Anette Elmgren-Petersson

 
Ronnie Björkström

Avdelningschef teknisk service
Tel: 0499-179 88
Skicka e-post till: Ronnie Björkström

 
Henrik Eriksson

Plan- och byggchef, Övergripande ansvar för planerings-, bygglovs-, exploaterings- och kart- och mätfrågor
Tel: 0499-17156
Skicka e-post till: Henrik Eriksson

 
Ingemar Idh

Räddningschef
Tel: 0499-173 23
Skicka e-post till: Ingemar Idh

 
Lars Petersson

Fastighetschef, driftsfrågor, personalfrågor, hyresavtal, projekt ny- och tillbyggnad
Tel: 0499-17181
Skicka e-post till: Lars Petersson

 
Maria Pedersen

Bitr kost- och städchef
Tel: 0499-17177
Mobil: 070-55 17 177
Skicka e-post till: Maria Pedersen

 
Anne-Maj Gardstig

Samordnare, arrenden, skogsbruk, vaktmästeri
Tel: 0499-17186
Skicka e-post till: Anne-Maj Gardstig

 
Elin Petersson

Bygglovsassistent/assistent, Administrativa göromål inom plan- och byggavdelningen samt renhållning
Tel: 0499-171 61
Skicka e-post till: Elin Petersson

 
Emma Bensköld

Planarkitekt, detaljplanering, översiktlig planering
Tel: 0499-171 58
Skicka e-post till: Emma Bensköld

 
Erik Innerstedt

Gatuingenjör
Tel: 0499-171 65
Skicka e-post till: Erik Innerstedt

 
Eva Bogh-Gustafsson

Administrativ assistent, parkeringstillstånd, båtplatser och upplåtelse av mark
Tel: 0499-17172
Fax: 0499-17902
Skicka e-post till: Eva Bogh-Gustafsson

 
Frida Emtorp

Planarkitekt Detaljplanering, Översiktlig planering, Bygglovsärenden
Tel: 0499-179 93
Skicka e-post till: Frida Emtorp

 
Göran Faxhed

VA-ingenjör, belysning
Tel: 0499-171 75
Fax: 0499-179 02
Skicka e-post till: Göran Faxhed

 
Hanna Sjöö

Utbildningssamordnare
Tel: 0499-173 22
Skicka e-post till: Hanna Sjöö

 
Håkan Johansson

Kart-/mätingenjör, Fältmatning, Utstakning, Kartbeställning, Kartdatabashantering
Tel: 0499-171 63
Skicka e-post till: Håkan Johansson

 
Jonas Hagström

Kart- och GIS-ingenjör, Utveckling och drift av GIS, Kartbeställningar, Kartdatabashantering
Tel: 0499-171 80
Skicka e-post till: Jonas Hagström

 
Kamal Eliassi

Byggnadsinspektör, Bygglovsärenden, Bostadsanpassningsärenden
Tel: 0499-179 96
Skicka e-post till: Kamal Eliassi

 
Kent Andersson

Arbetsledare teknisk service
Tel: 0499-17473
Skicka e-post till: Kent Andersson

 
Lena Simonsson

Miljöingenjör
Tel: 0499-179 89
Skicka e-post till: Lena Simonsson

 
Louise Sanderhem

Administrativ assistent, hyreskontrakt, nycklar, felanmälan fastigheter
Tel: 0499-171 84

 
Magnus Skyttemo

Materialförvaltare
Tel: 0499-173 24
Skicka e-post till: Magnus Skyttemo

 
Maria Lindgren

Administrativ handläggare, Bostadsanpassningsärenden, Bygglovsärenden
Tel: 0499-171 59
Skicka e-post till: Maria Lindgren

 
Niclas Svensson

Byggnadsingenjör, underhåll och projekt inom Blomstermåla, Ålem och Timmernabben
Tel: 0499-171 83
Skicka e-post till: Niclas Svensson

 
Oskar Olsson

Landskapsingenjör
Tel: 0499-17188
Skicka e-post till: Oskar Olsson

 
Peder Johansson

Byggnadsingenjör, underhåll och projekt inom Mönsterås och Fliseryd
Tel: 0499-179 75
Skicka e-post till: Peder Johansson

 
Sandra Wenemo

Bygglovshandläggare, Byggnadsnämndens sekreterare, Bygglovsärenden, Ansvarig för Byggnadsnämndens kansli
Tel: 0499-171 57
Skicka e-post till: Sandra Wenemo

 
Sara Lööw

Renhållningen Mörkeskog
Tel: 0499-173 80
Skicka e-post till: Sara Lööw

 
Torgny Kratz

Exploateringsingenjör, Köp och försäljning av mark, Exploateringsavtal, Fastighetsbildningsfrågor
Tel: 0499-171 62
Skicka e-post till: Torgny Kratz

 
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier