Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Social omsorg » Personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning

Kommunens ansvar för personer med funktionsnedsättning
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS är en rättighetslag. Den ger människor med vissa funktionsnedsättningar laglig rätt till specifika insatser, om de bedöms ha behov av stödet.

LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Men den innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.

Verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara ett den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Socialtjänstlagen

Kommunen har enligt socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att alla som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som var och en behöver.

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.

För att detta ska bli möjligt finns ett antal stöd- och hjälpinsatser (bistånd) som den enskilde kan ansöka om.

 Mer information

Mer information finns i Mönsterås kommuns "Riktlinjer för biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning".

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senast kontrollerad: 2016-08-02.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier