Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Politik » Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av tretton ledamöter. Kommunstyrelsens ledamöter ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala bolag.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen:

  1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige,
  2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
  3. verkställa fullmäktiges beslut, samt
  4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för den operativa verksamheten inom räddningstjänsten.

Arbetsutskott och personalutskott

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet sammanträder var fjortonde dag eller tätare om det behövs.

Kommunstyrelsen har också ett personalutskott med tre ledamöter som sammanträder när det behövs.

Kommunstyrelsens ledamöter, oftast presidiet, ingår också i flera kommunövergripande organ som till exempel plangrupp och olika projektledningsgrupper.

Mandatfördelning

Under mandatperioden 2014-2018 fördelar sig mandaten i kommunstyrelsen på följande sätt:

  • Centerpartiet 5
  • Moderata samlingspartiet 1
  • Kristdemokraterna 1
  • Socialdemokraterna 4
  • Vänsterpartiet 1
  • Sverigedemokraterna 1

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2018

Kommunstyrelsen sammanträder 11-12 gånger per år, på tisdagar klockan 13:00.                    

6 februari

29 maj (delår, budget)

27 november (budgetrapport)

13 mars (bokslut)

4 september

 

10 april

2 oktober (delår)

 

8 maj (budgetinformation)

6 november (taxor)

 

Kommunstyrelsens ledamöter 2015-2018

Följande personer har utsetts till ledamöter respektive ersättare samt ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för åren 2015-2018:

Ordförande: Anders Johansson (C), Östra Kråkerum 104, 383 91 Mönsterås

1:a vice ordförande: Robert Rapakko (S), Mölstad 308, 383 92 Mönsterås

2:a vice ordförande: Jens Robertsson (C), Fälle 109, 383 92 Mönsterås

Ledamöter

Anders Johansson (C)

Östra Kråkerum 104, 383 91 Mönsterås

Jens Robertsson (C)

Fälle 109, 383 92 Mönsterås

Ann Petersson (C)

Åsbrinken 2, 383 31 Mönsterås

Lennart Karlsson (C)

Smedjegatan 13, 384 30 Blomstermåla

Emma Magnusson (C)

Storgatan 63, 383 37 Mönsterås

Britt-Marie Domeij (M)

Ängshagsvägen 4, 38335 Mönsterås

Lars-Jonny Andersson (KD)

Ekleskärsvägen 6, 383 93 Mönsterås

Robert Rapakko (S)

Mölstad 308, 383 92 Mönsterås

Lars Hollner (S)

Stationsvägen 7, 380 53 Fliseryd

Kristina Nyman (S)

Tallstigen 4, 380 52 Timmernabben

Håkan Johansson (S)

Ringvägen 14, 384 30 Blomstermåla

Hélène Carlsson (V)

Mariagatan 7, 383 32 Mönsterås

Roger Sunesson (SD)

Kyrkvägen 6, 380 53 Fliseryd

Ersättare

Sara Widerström (C)

Törevägen 14, 384 40 Ålem

Jacqueline Doohan (C)

Storgatan 42, 383 30 Mönsterås

Diana Axelsson Olsson (C)

Ramsåsvägen 41, 380 52 Timmernabben

Magnus Gustafsson (C)

Nynäsvägen 10, 383 92 Mönsterås

Curt-Rune Roos (M)

Mölstadsvägen 46, 383 38 Mönsterås

Madeleine Rosenqvist (KD)

Finsjövägen 62, 380 53 Fliseryd

Jessica Björneteg (L)

Litorinavägen 2, 383 92 Mönsterås

Lejla Bajraktarevic (S)

Storgatan 47, 383 30 Mönsterås

Lene Hollner (S)

Stationsvägen 7, 380 53 Fliseryd

Renée Solstad (S)

Hammarglo 310, 383 91 Mönsterås

Madelene Amberman (S)

Grimhult 217, 380 53 Fliseryd

Eva-Karin Holgersson (MP)

Norra Bäckebo 306, 384 93 Ålem

Conny Johansson (SD)

Örnebäcksvägen 20, 380 53 Fliseryd

Senast kontrollerad: 2017-12-18.
 
Snabbval
Mer information
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier