Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Politik

Politik

En kommun är demokratiskt styrd. Det innebär att du kan vara med och påverka kommunens verksamhet eftersom du väljer de politiker som styr kommunen.

Organisationen i kommunerna kan se lite olika ut men den högsta beslutande församlingen är kommunfullmäktige, som är vår riksdag, och kommunstyrelsen, som är vår regering.

 

För kommunens olika verksamheter finns facknämnder och bolag. Gemensamt för alla nämnders arbete är att de bland annat ska

  • verka för ökat medinflytande, ökad valfrihet och ökade påverkansmöjligheter för dem som nyttjar den service som kommunen erbjuder. Nämnderna ska också utveckla olika former av brukarinflytande och självförvaltning.
  • diskutera, ta initiativ till, stödja och uppmuntra frivilligarbete.
  • tillvarata engagemanget i viktiga och aktuella frågor som berör föreningar och frivilligarbetare genom att efterhöra synpunkter, till exempel genom samråd och som remissinstanser.
  • genomsyras av jämställdhets- och mångfaldsarbetet i alla verksamheter.
  • allmänheten kan inbjudas till utfrågningar för information och dialog om aktuella frågor.
Senast kontrollerad: 2018-01-19.
 
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier