Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Personer med funktionsnedsättning » LSS » Hur ansöker man?

Hur ansöker man?

LSS ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till särskilt stöd och service. En förutsättning för att en insats ska beviljas är att personen bedöms ha behov av stödet.

Ansökan om insatser

För att LSS-handläggaren ska kunna utreda ditt behov av hjälp måste du, din legala företädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt. Ansökan kan ske muntligen eller skriftligen.

Utredning

När ansökan inkommer tar LSS-handläggaren kontakt med dig och bokar en tid för ett möte. Handläggaren önskar oftast få din ansökan skriftligt, och ofta kompletterad med ett läkarintyg eller psykologutlåtande.

I utredningen konstateras om du tillhör personkretsen och om du har behov av insatsen. Detta kallas behovsbedömning. Den hjälp du får bifall till är med det du inte klarar och som inte är tillgodosett på annat sätt.

Beslut

När utredningen är klar fattar LSS-handläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutet. LSS-handläggaren kan hjälpa dig med detta. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet.

Förhandsbesked

Om du är bosatt i en annan kommun och har för avsikt att flytta till Mönsterås kan du ansöka om förhandsbesked. Du ansöker om förhandsbesked på ansökan om insatser som du har behov av. Ansökan görs hos LSS-handläggaren.

Var vänder jag mig?

Om du vill ansöka om LSS-insatser kan du kontakta LSS-handläggare via Mönsterås kommuns växel tel: 0499-17000.

Du kan också göra en skriftlig ansökan på blanketten Ansökan om LSS-insats som finns i blankettarkivet.

Adress: Biståndsenheten Mönsterås kommun, Box 54, 382 22 Mönsterås.

Mer information

Mer information finns i broschyren

 
Merkostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukdom

I händelse av personlig assistents sjukdom, när brukaren valt annan assistansanordnare än kommunen, är det brukaren som avgör om han eller hon vill att kommunen går in med en vikarie eller om kommunen ska betala ut ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans till brukaren eller dennes assistansanordnare för att de själva ombesörjt att skaffa en vikarie.

Brukaren (eller dennes ombud - fullmakt måste lämnas) måste ansöka om insatsen hos kommunen. En sådan begäran om faktiskt tillhandahållande av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans ska göras varje sjukdomstillfälle.

Skriftlig ansökan:

Fullmakt:

Adress: Biståndsenheten Mönsterås kommun, Box 54, 382 22 Mönsterås.

Senast kontrollerad: 2017-11-08.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier