Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Omsorg & hjälp » Personer med funktionsnedsättning » LSS » Bostäder barn och ungdomar

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Om ett barn eller en ungdom inte kan bo hemma på grund av funktionshinder eller om olika stödåtgärder inte är tillräckliga, finns det möjlighet att bo i annan familj eller i en bostad med särskild service för barn och ungdomar.

Insatsen syftar till att skapa miljöombyte för barnet och samtidigt ge dess anhöriga möjlighet till avlastning. Barnet vistas ett bestämt antal tillfällen per månad i familjehemmet eller hos stödfamiljen.

Att vara stödfamilj

Som stödfamilj blir du en resurs för en annan familj som behöver avlastning och stöd, vilket innebär att du och din familj tar emot ett eller flera barn i ert hem. Barnet tar då del av din och din familjs vardag och intressen.
Det finns inte några specifika krav på särskilda kvalifikationer för att bli stödfamilj men du bör ha en stabil livssituation samt ha tid, tålamod och intresse av att ta emot ett eller flera barn. Du ska kunna ge barnet en trygg och säker miljö.

Barnet, dennes förälder och familjens livssituation ska alltid mötas med respekt. Du förväntas därför kunna samarbeta med barnets förälder och eventuella andra anhöriga, samt ha nära kontakt med socialtjänsten inom aktuell kommun.

Det är viktigt att du har tid till uppdraget även på längre sikt. Barn mår bra av långsiktigt stabila relationer.

Du får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning enligt rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Är du intresserad av att bli stödfamilj? Kontakta enhetschef för att få veta mer!    

KONTAKT

Daniel Backenius, enhetschef, telefon 0499-178 35
Skicka e-post

Senast kontrollerad: 2018-01-02.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier