Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype

Hur ansöker man?

Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. I socialtjänstlagen finns bestämmelser om dina rättigheter till stöd. De stöd- och hjälpinsatser som du kan få enligt socialtjänstlagen kallas bistånd. Avsikten med det bistånd som kommunen beviljar är att stärka dina möjligheter till ett självständigt liv. Du har inte rätt till bistånd för sådant du klarar på egen hand eller som kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan om insatser

För att biståndshandläggaren ska kunna utreda ditt behov av hjälp måste du, din legala företrädare eller ditt ombud lämna in en ansökan. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt. Ansökan kan ske skriftligen eller muntligen.

Utredning

För att kunna bedöma om du har rätt till bistånd måste socialtjänsten göra en utredning. I de flesta fall vill biståndshandläggaren träffa dig i din hemmiljö för att i lugn och ro diskutera din ansökan om hjälp. Det är ditt individuella behov av hjälp som avgör vilken form av stöd du kan få. I bedömningen tar biståndshandläggaren hänsyn till hela din livssituation.

I samband med utredningen kan det i vissa fall krävas att information inhämtas från läkare, sjuksköterska eller annan person. Detta sker med ditt medgivande.

De uppgifter som du lämnar till biståndshandläggaren antecknas i en personakt. Socialtjänsten är skyldig att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskilda personer. Denna skyldighet är grunden för att ditt ärende ska behandlas på ett rättssäkert och lagenligt sätt.

Beslut

När utredningen är klar fattar biståndshandläggaren ett beslut. Du får beslutet skriftligt skickat hem till dig. Om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar medföljer beslutet. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig med detta. Ett överklagande av kommunens beslut ska lämnas inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet.

Vart vänder jag mig?

Om du vill ansöka om hjälp kan du kontakta biståndshandläggaren i det område där du bor:

  • Blomstermåla och Södra Mönsterås Älgerum: tel 0499-173 84
  • Norra Mönsterås: tel 0499-173 86
  • Södra Mönsterås Ljungnäs och Fliseryd: tel 0499-173 87
  • Ålem och Timmernabben: tel 0499-173 85

Du når även biståndshandläggarna via

Mönsterås kommuns växel tel: 0499-170 00.

 

Om du vill ansöka skriftligt kan du använda aktuell ansökningsblankett nedan.

Ansökan enligt socialtjänstlagen

 

Mer information

Mer information finns i broschyren

 

Hur lång tid tar det att få beviljat bistånd?

Grunden är att beviljat bistånd ska ges omedelbart. Vissa insatser kan kräva förberedelser innan insatsen blir blir tillgänglig. Ett exempel är beviljat särskilt boende. Socialtjänsten bevakar kontinuerligt att beslut om insatser verkställs.

Om ett beslut om bistånd inte verkställs inom tre månader är socialtjänsten skyldiga att lämna rapport till Inspektionen för vård och omsorg. Om inte beslut verkställs kan kommunen få betala sanktionsavgift.

Socialtjänsten strävar efter snarast göra beviljat bistånd tillgängligt!

 

 

Senast kontrollerad: 2018-01-26.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Besöksadress: Mönsterås kommun, Kvarngatan 2, 383 22 Mönsterås
Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00 Fax: 0499-179 00

Om cookies    Om webbplatsen    Sociala medier